A Vitézi Rend története

A Vitézi Rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak nemzeti fejlődésünk legrégibb korszakaiba. A vitézi tetteket Magyarország királyai Szent István óta nemességgel és földbirtokkal jutalmazták. Szent István hűbéri rendszerében az adománybirtok célja a katonai szolgálat biztosítása volt. II. Endre megkezdte a kisbirtokos vitézi osztály kialakítását, IV. Béla megerősítette a harcoló hűbéres vitézi elemet. Igen sok érdemes harcost emelt vitézi rangra.

Tovább...


 

A Vitézi Rend elismerései

A Vitézi Rend jelképei

1956-os Vitézi Jubileumi Kereszt

A Vitézi Rend az 1956-os forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulójára 1956-os Vitézi Jubileumi Keresztet alapított.

Vitézi jelvények

A vitézi melljelvény (nagy jelvény) nagysága 38x57 mm, kék alapon nyugszik a koronás magyar címer. A címer közepén fekszik a hegyével felfelé mutató ezüst vitézi kard. A korona fehér alapon helyezkedik el, amelyen arany sugarak láthatók. A címertől jobbra zöld tölgyfaág, piros makkokkal és balra arany kalászok díszítik a pajzsot.

 

Elsősorban a Rend azon tagjai számára, akik a forradalom és szabadságharc tevékeny résztvevői voltak, vagy családtagjaik révén a megtorlás elszenvedői voltak, vagy '56 szellemi örökségének ápolásában jelentős szerepet vállaltak. A Vitézi Jubileumi Kereszt nemcsak rendtagoknak, és posthumus is adományozható. A kitüntetéssel oklevél is jár. Nyilvántartása a Rend archívumában történik.

 

A forma karéjos pajzs a korona magasságáig és a korona alsó vonalától 14 enyhe hullámvonal van a felső részén. A nagy jelvényt és a főkapitány sumer napra helyezett díszesebb jelvényét a bal mell alatt kell viselni. Tovább...

 


Doni Emlékkereszt

A Vitézi Rend a magyar haderők 1943. januári pusztulásának 50.-ik évfordulójára Doni Emlékkeresztet alapított a Rend azon tagjai számára, akik a M.Kir. 2. Honvéd Hadsereg katonáiként túlélték a katasztrófát. A kitüntetéssel oklevél is jár. Nyilvántartása a Rend archívumában történik.

Vitézi zászlók

A zászló, vexillum (lat.): rúdra rögzített, jelképekkel díszített textilia. Kezdetben a katonai csapatok legféltettebb hadijelvénye volt, melyen az uralkodó képét hordozták körül diadalmenetekben. Tovább...

 
     
 

Piis Meritis Kereszt

Egyházi személyeknek adományozható rendtagoknak és Renden kívülieknek. Ezüst (lásd a képen) és arany fokozata van. A kitüntetéssel oklevél is jár. Nyilvántartása a Rend archívumában történik.

 
     
 

Címeres aranygyűrű

A Vitézi Szék adományozhatja a Rend tagjainak a főkapitány javaslatára. Egy időben csak öten viselhetik. A kitüntetéssel oklevél is jár. Nyilvántartása a Rend archívumában történik.

Avatópallos

A Vitézi Rend 1921-ben tartott első vitézavatására készült pallos Pacholek György munkája, amelyet 1921. augusztus 21-én a királyi várkertben használt először a kormányzó. A pengéje egyenes, kétélű, keskenyedő csúcsba futó, 30 cm-nyi középső vájattal. A pengemeddő egyik oldalán "nagybányai Horthy Miklós, a vitézek első főkapitánya" Tovább...

 
     
 

VR Nemzetvédelmi Kereszt

A főkapitány adományozhatja a Rend tagjainak és a Renden kívüli személyeknek egyaránt a területi törzskapitány, illetve a vitézi elöljáró javaslatára. Bronz, ezüst (lásd a képen) és arany fokozata van. Posztumusz is adományozható. A kitüntetéssel oklevél is jár. Nyilvántartása a Rend archívumában történik.

Vitézi szablya

A Vitézi Szék 2012. júniusi döntésével rendszeresítette a vitéz Bartal György András Zala megyei székkapitány és vitéz Papp Gábor nagykanizsai v.hadnagy által tervezett és kialakított vitézi díszszablya családot. A díszszablya család létrehozásánál az 1926. évben avatott vitéz Kalamár Szilveszter gelsei lakos földben elásott, majd felújított szablyája az ún. „zalavármegyei vitézi szablya” volt a minta. Tovább...

 
         

VR Érdemkereszt

A Vitézi Szék adományozhatja a Rend tagjainak a főkapitány javaslatára. Bronz, ezüst (lásd a képen) és arany fokozata van. A kitüntetéssel oklevél is jár. Nyilvántartása a Rend archívumában történik.

     
         

VR Lovagkereszt

A legmagasabb kitüntetés. A Vitézi Szék adományozhatja a Rend tagjainak a főkapitány javaslatára. A kitüntetéssel oklevél is jár. Nyilvántartása a Rend archívumában történik.