A Vitézi Rend jelvényei

Vitézi nagy jelvény és kis jelvény

A vitézek jelvénye: az 1920-ban rendszeresített címeres melljelvény (nagy jelvény) és ennek kicsinyített mása, az úgynevezett gomblyuk-jelvény (kis jelvény). Az előbbi ünnepélyes alkalmakkor, utóbbi tetszés szerint viselhető.

Leírása: A vitézi melljelvény nagysága 38x57 mm, kék alapon nyugszik a koronás magyar címer. A címer közepén fekszik a hegyével felfelé mutató ezüst vitézi kard. A korona fehér alapon helyezkedik el, amelyen arany sugarak láthatók. A címertől jobbra zöld tölgyfaág, piros makkokkal és balra arany kalászok díszítik a pajzsot.

Története: A Vitézi Szék 1920. december 11-én pályázatot hirdetett a vitézi jelvény tervének megrajzolására. A pályázat kikötötte, hogy "Érdembeli elbírálásra csak az a pályamunka tarthat igényt, amely a vitézség motívumának kifejezése mellett, bizonyos magyar egységességgel látja el a jelvényt". A pályázatra beérkezett munkákat 1921. február 6-án a kormányzó személyes részvételével háromtagú zsűri bírálta el: Csánky Dezső, az Országos Levéltár főigazgatója, dr. Fejérpataki László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója és Nádler Róbert egyetemi tanár, a Képzőművészek Egyesületének elnöke. Az első díjat Szilasi József iparművész terve nyerte el, és a Vitézi Szék határozata értelmében az ő terve került kivitelre.

Milyen jelképeket hordoz a vitézi jelvény? A vitézi jelvény formája pajzs, amely a védelem, a haza védelmének jelképe. Tengelyében a kard a meg nem alkuvó harcot jelenti és a győzelem kivívásának az eszköze. A magyar egységességet a pajzsra helyezett kis címer jelképezi. Rajta a Szent Korona - Rendünk jogforrása és legfőbb védnöke, a Szent Korona tana és a Vitézi Rend közötti kapcsolat jelképe. Háttérben a Nap korongja sugaraival beragyogja a Szent Koronát és termékennyé teszi a magyar rónát, amelyet a pajzson látható búzakalász jelképez. A pajzson tölgyfalombot is látunk, mely a hazát hősiesen védők jutalmának a jelképe. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy jelvényünk az egyik legszebb és legkifejezőbb jelvény.

 Az alapjelvénytől eltér a Nemzetvédelmi Tagozat és a tiszteletbeli vitézek jelvénye abban, hogy nem szerepel benne kard. Ezt a változatot először 1928-ban engedélyezték a Vitézi Szék nem vitéz széktagjai számára. Később a Zrínyi-csoport, ill. ennek hagyományai szerint 1982-ben alapított Nemzetvédelmi Tagozat tagjai viselték, viselik a mai napig. Kezdetben igazi ritkaságnak számított.

 

Házjelző, telekjelző vitézi címer

A Vitézi Szék kezdettől fogva szabályozta és engedélyezte a vitézi címer nagyobb méretű ábrázolását és kihelyezését – a hivatalos használaton túl - a vitézek házaira a nagyméretű, ált. színes kivitelű vitézi jelvény alatt a „Vitézi telek”, valamint a „kiérdemelte vitéz XY” felirattal. Lehetséges volt kisméretű ált. nem színes megjelenítése a vitézek levélpapírjain, névjegykártyáin, cégtábláin.

 

Egyéb avatási szertárgyak

Ezeket az alábbi szertárgyakat ma nem használják a Vitézi Rendben, de kezdetben igen.

Eskükönyv: bőrborítású könyv, amelynek sarkait veretek díszítik, elején, középen a vitézi címer látható.

Eskü-asztalterítő: zöld selyemből készült, négy sarkában a vitézi jelvény képe behímezve, míg a közepét a vitézi jelvényt is díszítő egymást alul keresztező tölgyfalombok és búzakalászok ékesítik. Ezeket vitéz sepsibaczoni Toókos Gyula, vagy Pethely Gy. László budapesti ipariskolai rajztanár tervezte.

 

Vissza