Vitézségi Érem

II. József császár 1789-i évben rendeletet adott ki, amely szerint "az őrmesterek és az ezeknél alsóbb rendű legénységnek az ellenség előtt tanúsított vitézi tettei nyilvános becsületjelvénnyel és ezzel kapcsolatos pótdíjjal jutalmaztassanak. E célból arany és ezüst vitézségi érem alapíttassék."

A kerek nemesfém érem a mindenkori uralkodó arcképét viselte. Hátlapján a "Fortitudini" felirattal készült, és piros-fehér hadiszalagon volt viselhető.

1848-ban V. Ferdinánd császár és király a "kisezüst", 1915-ben pedig Ferenc József császár és király a bronz vitézségi éremmel gyarapította a sorozatot. IV. Károly király 1917-ben elrendelte, hogy az arany és a "nagyezüst" érmet tisztek is elnyerhessék.

Az első világháború során az Arany Tiszti Vitézségi Érmet 189 tiszt nyerte el, közülük 100 magyar.

1939-ben a legénységi állományúak részére négy fokozattal alapította a vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó a
Magyar Vitézségi Érmet, majd 1942-ben a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet a tiszti állomány részére.

Magyar Vitézségi Érem hátoldala

 

 

 

Magyar Tiszti Arany
Vitézségi Érem

Magyar Arany
Vitézségi Érem

Magyar Nagy Ezüst
Vitézségi Érem

 

 

 

Magyar Kis Ezüst
Vitézségi Érem

Magyar Bronz
Vitézségi Érem

   

Vissza