Látogatóban a Kormányzó székely testőrénél

A szolgálat kezdésekor és befejezésekor a Magyar Hiszekegyet elmondtuk és ennek szellemében éltünk

vitéz Joó Lóránd írása
Székelyudvarhely
, 2010. február 8.

Vajda Lajos az elsők között lett kiválasztva a székely honvédek közül

Napsütéses, hűvös január végi reggelen utunk a marosszéki Fehéregyházára vezetett. Célunk az idén a kilencvenedik évét töltő Vajda Lajos meglátogatása, aki vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr talán utolsó élő testőre.

Családias fogadtatásban volt részünk. Meggyőződhettünk a Vajda család felebaráti szeretetéről és becsületes, tisztességes jelleméről, ami az ősi székely-magyar virtust idézte fel előttünk. Nem véletlen, hogy Lajos bácsi a felszabadult Székelyföldön a sorozásra váró délceg székely legények közül elsők között volt kiválasztva a Magyar Királyi Testőrségbe.

Szembetűnő a sok mindent megélt ember frissessége és korát meghazudtoló emlékezete. Miközben az akkori testőri toborozásról beszélgettünk, feltűnt az a büszkeség, hogy Horthy kormányzó úr katonájává válhatott, de elmondása szerint érezte, tudta a vállalt feladat súlyát. A veterán katona kitűnően emlékezett néhai bajtársaira, akiket szintén Székelyudvarhelyről avattak testőrré. Látható volt Lajos bácsi elérzékenyült tekintete, ahogy a régi képekről idézett számunkra.

Ahogy sorba jöttek elő a történetek, a mellettünk lévő idős emberre úgy tekinthettünk, mint a letűnt idők beszédes tanújára. Elmondása alapján a testőri viselet a székely szakasznál különb volt, ezért hívták őket „vitéz testőröknek”.

Nem csoda, hiszen a kormányzó úr emlékirataiban számol be a székely palotaőrség kiválóságáról, amelyet Ferenc József a Monarchia uralkodója is megemlített akkori szárnysegédének, a későbbi magyar államfőnek: „Ő Felsége különös érdeklődéssel fordult a palotaőrség felé, és feltűnően szíves mozdulattal köszönte meg tisztelgését.” A legfelsőbb elismerés a székelyudvarhelyi cs. és kir. 82. gyalogezrednek szólt. Ferenc József császár és magyar király testőrei voltak a kiképzői a székely testőröknek is, és bizony „nem lehetett egy napon emlegetni azt, hogy mi milyen kiképzést kaptunk, s ők milyen katonák voltak!” - hallottuk a megállapítást.

Székely szakaszbeli testőrök a budai vár udvarán (középen kiképzőjük: Medve Pál őrmester)

- Belső szolgálatot teljesítettünk a királyi palotában, a lakosztályoknál, az ezüstkamránál, s ahol kellett - emlékezett vissza az egykori testőr. - Horthy kormányzó szárnya alá vette a zsidókat, akiket estére hazaengedtünk és nappal őriztünk a Várkertben - hallottuk a a mai általános megítélés hiteles cáfolatát. - Azt hiszem, ha Szálasi közbe nem lép, Erdély úgy maradt volna, ahogy volt - vélekedett Lajos bácsi. Talán akkor nem szakadt volna meg a testőri élet sem.

Vajda Lajos testőr szakaszvezető

Így terelődött a szó a valós tényre, hogy Horthy Miklós negyedévszázados kormányzósága sem volt mentes a viszályoktól, egyre erősödött a nyilas és kommunista mozgalom. Ezeknek maga az erős kezű, viszont ezekben az években egyre idősödő és kimerülő kormányzó sem tudott gátat szabni.

Az 1944-es összeomlás koronatanújaként alkalma volt látni az akkori körülmények hatására megtört és elkeseredett államférfit, aki később még portugáliai száműzetésében is erősen hitt a Magyar Szent Korona Országainak felszabadításában.

A jövő alakulása kapcsán Vajda Lajos bácsi így szólt: - A szolgálat kezdésekor és befejezésekor a Magyar Hiszekegyet elmondtuk és ennek szellemében éltünk.

Feladatunknak kell tekintsük ennek a szellemiségnek az átmentését mindennapjainkra, ami egy Szebb Jövőhöz fog vezetni a Jó Isten segedelmével.

Vajda Lajos Udvarhelyszék székkapitányával, vitéz Kövecsi Nagy Zsigmonddal

***

A testőrség állományának a felszabadult Székelyföldről történő bővítésére Pásztóhy Artúr testőr őrnagy kapott megbízást, aki végigjárta az erdélyi helyőrségeket, hogy személyesen válogassa ki azokat a székely származású tiszteseket, akik megfeleltek a testőrségi felvételi kritériumoknak. A budapesti Bessenyei György Testőrlaktanyába történt áthelyezést követően megkezdték a kiképzésüket és a 6 hónapos próbatestőri szolgálatot. Parancsnokuk vitéz léczfalvi Gyárfás Győző főhadnagy lett. A 40 fős szakasz egyenruhájának jellegzetessége volt, hogy mellükön viselték a székelység ősi címerét.

Vissza