1956-os emlékművek Ottawában

 

 

Kanada fővárosában két emlékmű állít emléket az 1956-os magyar szabadságharcnak: a Maple Island-i Emigrációs emlékmű, és a Szabadságharcosok és 56-os elesettek emlékműve a beechwood-i Nemzeti Katonai Temetőben.

Az Emigrációs emlékmű a Rideau folyó Maple nevű szigetén 2006-ban került felállításra a National Capital Commission területén. A forradalom 50-ik évfordulóján leleplezett alkotás köszönetet mond Kanadának a negyvenezer magyar menekült befogadásáért.

Tudomásunk szerint több mint 50,000 dollár jött össze erre az emlékműre, amely eredetileg két célt szolgált volna: 1. köszönet Kanadának, hogy minket olyan gyorsan befogadott 1956-ban. 2. tisztelgés az 1956-os forradalom és annak elesettjei előtt. Sajnos, különböző okok miatt a második cél nem teljesült, mindössze a forradalom dátuma lett rávésve.

Emigrációs emlékmű a Maple szigeten


A Szabadságharcosok és 56-os elesettek emlékműve helyén állt már egy fából épült kereszt a beechwood-i Nemzeti Katonai Temetőben, amelyet 1957-ben állított fel az ottawai magyarság. Ezt azonban 1957. novemberi megemlékezés előtt egy piros diplomata rendszámos kis teherautóval „ismeretlen tettesek” elvitték és bedobták az árokba. Az éber temetői éjjeliőr követte őket, megtalálta és visszavitte a keresztet a temetőbe. Felhívta a felállítóit, akik sietve visszahelyezték a helyére. Ezért 1960-ban, összegyűjtött pénzből egy kőből készült emlékművet állítottak a temető engedélyével, ugyanazon a helyen, ahol ma is van.

Az Emigrációs emlékmű felállítása után – mivel arra nem kerülhetett rá az 56-os forradalom – a veterán szabadságharcosokkal elhatároztuk, hogy a régi emlékmű mellé állítunk egy gránit kopjafát az 56-os elesettek emlékére.

A Rákóczi Foundation és a kanadai/amerikai magyarság bőkezű segítségével, magyar egyesületek és egyének adományaiból – köztük a Vitézi Renddel - több mint 7,000 dollár gyűlt össze, amelyből Polgár József, vitéz Ugrai Tamás és vitéz Farkas László szervezésében 2008. május 26-án, a Hősök napján egyházi áldással, szép ünnepséggel és fogadással került felavatásra a kopjafa a régi emlékkő mellé. Az eseményen készült képek az oldal alján megtekinthetők.

Szimbólumai a következők: a tetején lévő csúcsos piramis a harcosokat, a dőlt piramis az elesett harcosokat, a tulipán az anyákat, a kalapos gömb pedig az apákat jelképezi. Az oszlop felirata: „1956 AZ ELESETTEK EMLÉKÉRE” magyarul, angolul és fanciául az 56-os lyukas nemzeti zászló kíséretében.

 

Szabadságharcosok és 56-os elesettek emlékműve a
Beechwood Nemzeti Katonai Temetőben

Bal oldalán bronztábla Wittner Máriától: “ Az igazságot nem lehet felakasztani, mert az igazság a lekünkben él - Wittner Mária”. Hátoldalán pedig a résztvevő és adakozó szervezetek nevei.

Még ekkor is akadt néhány személy, akik – ismeretlen okokból - megpróbálták ezt megakadályozni, de nem sikerült nekik. Helyette elkezdték rágalmazni a kezdeményezőket, indítékuk szintén ismeretlen.

vitéz Farkas László
Kanada Törzsszék

 

Hősök napja 2008. május 26.
Beechwood-i Nemzeti Katonai Temető, Ottawa

 

Ünneplő kanadai magyarok

 

Az ottawai magyar kórus

 

Dr. Feszty Dániel, az ünnepség levezetője

 

Lóczi Tamás atya áldása

 

Nagytiszteletű Péter László áldása

vitéz Ugray Tamás, Szilveszter Lőrinc, Kovács Károly és Polgár József bajtársak koszorúznak

 

Polgár József beszéde

vitéz Farkas László beszéde

 

Takarodó (Mary Pankievic)

 

 

 

 

 

Vissza