A kormányzó érdemrendjei, kitüntetései és jelvényei

Vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagy, császári és királyi kamarás, Magyarország Kormányzója, a magyar királyi honvédség Legfelsőbb Hadura, a Vitézi Rend Főkapitánya volt.

Kitüntetéseinek nagy száma azzal indokolható, hogy már korán magas beosztásokat töltött be a Monarchia hadseregében illetve a császári udvarnál.

Ezt követően az első világháborúban tengerésztisztként kiemelkedő fegyvertényeket hajtott végre. Utoljára pedig államfőként diplomáciai okokból kapott számos külföldi kitüntetést.

Hagyatékából fennmaradt az a Portugáliában saját kezűleg rögzített feljegyzése, amelyen felsorolta kitüntetéseit és rendjeleit. A németül írt dokumentum megtekinthető itt.

Az ezen oldalon található képanyagot
v. Zeidler Sándor állította össze és bocsátotta rendelkezésre. Nyilvános felhasználásuk kizárólag az ő hozzájárulásával megengedett.

 
     

 

Katonai Mária Terézia Rend nagykeresztje a csillaggal (1921.03.27)
Military Order of Maria Theresia, Grand Cross

1757-ben Mária Terézia királynő alapította a Katonai Mária Terézia Rendet. Ez kezdetben két, majd 1765-től három osztályból állt (nagykereszt, parancsnoki kereszt, lovagkereszt).

A Monarchia, majd a Magyar Királyság egyik legrangosabb katonai kitüntetése volt. A Rend Ausztriában 1919-ben, Magyarországon 1945-ben szűnt meg.

Horthy legmagasabb kitüntetése. IV. Károly király 1921. március 27-én kinevezte őt Szeged és Otranto hercegének, habár ő nem viselte sem a kitüntetést, sem pedig a fenti címeket.

 

 

Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztje (1921.06.18)
Military Order of Maria Theresia, Knight Cross

Az I. világháborúban 110 személynek adományozták ezt a kitüntetést. Horthy 1921. június 18-án kapta az Otrantói tengerszorosban végrehajtott kiemelkedő haditettéért.

Az első világháborúban, 1916-ban az antanthatalmak az Otrantói-szorosnál tengerzárat hoztak létre, így akarták megakadályozni, hogy a Monarchia hajói azon átjussanak. A szorost az antanthajók szigorú ellenőrzés alatt tartották. A NOVARA cirkáló és parancsnoka, Horthy Miklós legnagyobb diadalát 1917. május 17-én aratta Otrantónál, az első világháború legjelentősebb Adria-tengeri csatájában. A császári és királyi hajóraj aránylag kis veszteséggel aratott fényes győzelmet. Minden hajója visszatért támaszpontjára. A NOVARA-t egy hét alatt kijavították. Veszteségük 15 halott volt, 37 tengerész megsebesült. Az ellenség több mint száz főt és mintegy húsz kisebb-nagyobb hajót vesztett. A győzelem jelentős volt, az antant blokádja teljesen megszűnt. A központi hatalmak tengeralattjárói több hónapon át zavartalanul kelhettek át a szoroson.

A szövetséges hadvezetés és a Monarchia is nagyra értékelte az otrantói győzelmet. IV. Károly király 1918. március 1-jén Horthyt altengernaggyá léptette elő, s kinevezte a flotta főparancsnokává.

 

Magyar Királyi Szent István Rend nagykeresztje (1939.06.14)
Royal Hungarian Order of Saint Stephan, Grand Cross

Mária Terézia 1764-ben alapította a Szent István Rendet, mely a Katonai Mária Terézia Rend mellett, a Habsburg Birodalom legjelentősebb kitüntetése lett. A Szent István-rendjellel olyan kiváló polgári és egyházi érdemeket jutalmaztak, melyek Magyarországhoz is kötődtek.

Három fokozatban (nagykereszt, középkereszt, kiskereszt) adományozták. Nagykeresztet csak olyanok nyerhették, akik negyedíziglen ősiséget tudtak kimutatni. A rend ünnepe augusztus 20-a volt, nagymestere az uralkodó. Jelvénye mind a három osztálynál egyforma, csak nagyságban különböző: aranyszegélyű, sötétzöld zománcos kereszt, formája mint a Mária Terézia Rendé, fölötte a magyar királyi korona. A kereszt középpajzsa kerek, vörös zománcos, benne koronás zöld hármas halmon a fehér kettős kereszt, jobbról (Maria) T(eresia) aranyban. A középpajzsot aranyszegélyű karikagyűrű fogja körül, benne Publicum Meritorum Praemium. Hátlapján tölgykoszorú, ezen belül fehér alapon (Sanc)to St(ephano) R(eg)i Ap(ostolico) arany betűk.

A Monarchia felbomlása után Horthy 1938-ban megújította a Szent István-rendet, mely 1945-ben szűnt meg.

 

Magyar Királyi Szent István Rend
nagykeresztje a lánccal
(1939.06.14)

Royal Hungarian Order of Saint Stephan,
Chain and the Grand Cross
Magyar Királyi Szent István Rend
csillaga
(1939.06.14)

Royal Hungarian Order of Saint Stephan,
Star
Magyar Érdemkereszt nagykeresztje
(1923-1935)

Hungarian Cross of Merit, Grand Cross

 

Magyar Érdemkereszt csillaga
(1923-1935)
Hungarian Cross of Merit, Star

 

Magyar Érdemkereszt kisdekorációja
(1923-1935)

 

 

Magyar Érdemrend nagykeresztje
(1936-1939)

Hungarian Order of Merit - Grand Cross
 
Magyar Érdemrend nagykereszt csillaga
(1936-1939)
Hungarian Order of Merit - Star

 

 
Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztje hadiszalagon a kardokkal
 
Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztjének csillaga hadidíszítménnyel és kardokkal

 

 

 


Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztje a csillaggal
(1939)

Hungarian Order of Merit - Grand Cross with the Holy Crown

 

 

 

 

 

Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztjének lánca (1939)

Hungarian Order of Merit - Grand Cross with the Holy Crown on Chain

Magyar Vöröskereszt díszjelvény érdemcsillaga (1922)
Hungarian Red Cross Decoration Star
 
Katonai Érdemkereszt II. osztálya
hadidíszítménnyel és a kardokkal
(1917.06.02)
Cross of Merit - 2nd Class, War Ribbon with Swords

 

Osztrák Császári Lipót Rend lovagkereszje hadidíszítménnyel (1915.12.22)
sorhajókapitányként kapta, majd 1917-ben utólag kardokat kapott hozzá
 
Osztrák Császári Vaskorona rend III.osztálya hadidíszítménnyel (1915.06. hó)
 
Katonai Érdemkereszt III. osztály hadidíszítménnyel (1914.08.04, 1917-ben utólag kardokkal)
 

Bronz Katonai Érdemérem a katonai érdemkereszt szalagján
 

Bronz Katonai Érdemérem piros szalagon
 

 

   

Osztrák Császári Vaskorona Rend I. osztálya
hadidíszítménnyel és kardokkal

felterjesztve

Osztrák Császári Vaskorona Rend csillaga
felterjesztve

 

 
Magyar Koronás Bronzérem piros-fehér szegélyű smaragdzöld szalagon (1930-1941)
Hungarian Bronze Medal with the Holy Crown (military)

Magyar Koronás Bronzérem piros-fehér szegélyű hadiszalagon (1941)
Hungarian Bronze Medal with the Holy Crown (military), war ribbon
 

     

 

Ferenc József Emlékjel I.osztálya (1918)

Ezt a kitüntetést azok kapták, akik a bécsi udvarnál szolgáltak 1848 és 1916 között.

Károly Csapatkereszt (1917)
IV. Károly király 1916-ban alapította azon harcosok részére, akik legalább 12 heti frontszolgálatot teljesítettek
Sebesülési érem 1 sávval (1918)
IV. Károly király alapította, a szalagon lévő piros sávok a sebesülések számát jelzik

 
Magyar Háborús Emlékérem kardokkal (1929)
 
Katonai Tiszti Szolgálati Jel I. osztálya
50 év katonai szolgálat után (1929)
 

Katonai Tiszti Szolgálati Jel II. osztálya 30 év katonai szolgálat után (1923)
 
Osztrák-magyar Katonai Tiszti Szolgálati Jel III. osztálya 25 év katonai szolgálat után (1914)

 

 

Jubileumi érem fegyveres erők részére (1898)

 
Katonai jubileumi kereszt (1908)

 

 
1912-13-as mozgósítási kereszt (1913)
 
A Vitézi Rend jelvénye (1920)

 

 

 
 
    A kormányzó további kitüntetései

Vissza