vitéz bulcsi Janky Kocsárd

(Déva, 1868. február 11. – Debrecen, 1954. október 20.)

 

Lovassági tábornok (vezérezredes), a Katonai Mária Terézia Rend lovagja, 1925-1930 között a m. kir. honvédség főparancsnoka. 1926-ban avatják vitézzé.

Régi katonacsaládban, Janky Lajos altábornagy fiaként Déván született. A kőszegi katonai alreáliskola, majd a főreáliskola után 1889-ben végzi el a bécsújhelyi katonai akadémiát. Vezérkari kiképzése után 1909-től a temesvári 1. lovas hadosztály vezérkari főnöke őrnagyi rangban.

1914-ben a 4. huszárezred parancsnoka. A lovagi címet a Styr-folyómenti (Gruszjatyin) harcokért (1916 jún. 18-26), érdemli ki, ahol több mint 19 orosz rohamot ver vissza. Az olasz fronton is számos csatában vesz részt. Az összeomlás már az erdélyi fronton éri. Román fogságba kerül, Tordára internálják. A nemzeti hadsereg megalakulásakor annak dandárparancsnoka lesz Szegeden.

1925-től tábornok és a honvédség főparancsnoka, amelynek fejlesztésében, szervezésében és kiképzésében jelentős szerepe van. 1930-tól nyugállományba helyezik.


Vissza