vitéz dálnoki Veress Lajos
(Sepsiszentgyörgy, 1889. október 4.London, 1976. március 29.)

 

Huszár- majd páncélostiszt, vezérezredes, a M.Kir. 2. Hadsereg parancsnoka.

A Ludovika Akadémián végez 1910-ben. Harcol és többször sebesül az I. vh-ban. 1923-ban elvégzi a Hadiakadémiát. 1925-től a Ludovika Akadémia tanára. 1933–35-ben az 1. lovashadosztály vezérkari főnöke, 1935–1938 között a bécsi magyar követség katonai attaséja. 1938–40-ben a 15. gyalogdandár parancsnoka, 1940-ben vezérőrnagy és a kecskeméti 2. lovasdandár parancsnoka.

1942-ben az 1. páncéloshadosztály parancsnoka a doni arcvonalon, altábornagy. Még a doni összeomlás előtt hazavezénylik. 1942–44-ben a kolozsvári IX. hadtest parancsnoka, 1944. augusztus 28. – október 15. vezérezredes, az Erdélyben állomásozó 2. magyar hadsereg parancsnoka.

 

 

Az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet előtt a kormányzó akadályoztatása esetére helyettesévé nevezi ki. Horthy proklamációja után kiadja a parancsot a visszavonulásra, de németbarát tisztjei árulása folytán a németek letartóztják, átadják a nyilas hatóságoknak; a hadbíróság 15 évi fegyházra ítéli. 1944. október 6-ától német és nyilas fogságban van Sopronkőhidán, ahonnan az evakuálás során 1945. március 28-án az őrséggel együtt megszökik. 1945. áprilistól 1946. januárig a kiskőrösi szovjet internálótáborban őrzik. Szabadulása után igazolják, de az Magyar Kommunisták Pártja megakadályozza kinevezését a Honvédelmi Minisztériumba. 1946 szeptemberében nyugdíjazzák.

Volt tiszttársaival, köztük az angolszász kapcsolatokkal rendelkező, ugyanakkor Magyar Közösség-tag Szent-Miklóssy István őrnaggyal való rendszeres találkozásaikra felfigyelnek a HM Katonapolitikai Osztályának nyomozói. Az 1946. december 16-i letartóztatást elkerüli, illegalitásba vonul, de hamarosan felfedik a búvóhelyét; 1947. január 16-án veszik őrizetbe. Az FKgP szétzúzását célzó, ún. köztársaság-ellenes összeesküvési ügyben hamis vádak alapján 1947. április 16-án első fokon halálra, majd május 30-án másodfokon kegyelemből életfogytiglani szabadságvesztésre ítélik. 12 évi raboskodás után 1956. október 28-án a felkelők szabadítják ki Márianosztráról; november 3-án elhagyja az országot, Londonban telepedik le, és házgondnokként tartja fenn magát. A Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség, majd 1970-ben az Európai Szabad Magyar Kongresszus elnökévé választják.

Kiadja a Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt című 3 kötetes művet, amely 1989-ig titkosítva volt, a Hadtörténeti Könyvtár zárt gyűjteményében elhelyezve.

Londonban hal meg 1976-ban. Sírja az Amerikai Egyesült Államokban, a Berkeley Springs-i Alba Regia Memorial Chapel Cemetery (West Virginia) temetőben található.

Tiszteletére a Történelmi Vitézi Rend 2001-ben emléktáblát állított szülővárosában Sepsiszentgyörgyön, a Kónya Ádám Művelődési Ház falán.

 

Vissza