vitéz lovag spondalungai Metz Rezső
1861.05.11. Budweis - 1943.10.21. Piliscsaba

 

Altábornagy. A Katonai Mária Terézia-Rend lovagja, 21 katonai kitüntetés birtokosa. A Sankt Pölten-i katonai kollégium tanulója (1867-1871.), majd a Morva-fehértemplomi katonai főreáliskola tanulója (1871-1875). A bécsújhelyi Mária Terézia Katonai akadémia hallgatója 1875-1879 között. Hadnaggyá 1879-ben avatják a budapesti 32-es Mária Terézia gyalogezredhez, ahol 24 évet szolgál. 1903-ban őrnagy.

A szolnoki 68. gyalogezred zászlóaljparancsnoka, majd 1905-ben a 23. tábori vadászzászlóaj parancsnoka. 1911-ben ezredes és a győri 19. Ferenc Ferdinánd gyalogezred parancsnoka.

Az első világháborúban az orosz fronton különböző parancsnoki beosztásokban teljesít szolgálatot. 1915-ben vezérőrnagy és a 23. gyalogdandár parancsnoka. A gorlicei áttörésben végrehajtott kiemelkedő haditetteiért 1921-ben megkapja a Monarchia legrangosabb katonai kitüntetését, a Mária Terézia Rend Lovagkeresztjét.

1916-ban, mint hadosztályparancsnok egy Wolhyniában vívott októberi védőcsata alkalmával tanúsított kiváló vitéz magatartásáért megkapja a Tiszti Arany Vitézségi Érmet is. 1918-ban altábornaggyá léptetik elő.

A háború után a nemzeti hadseregben szolgál. 1929-ben avatják vitézzé. 1943. október 21-én hunyt el Klotildligeten. Sírja a piliscsabai temetőben található.

 

Vissza