vitéz László Dezső
Lovászpatona, 1893.07.23. - Budapest, 1949.06.08.

 

Vezérezredes. A budapesti Hadiakadémiát 1921-ben végzi el.

Az első világháborúban a szerb, orosz és olasz fronton harcol, százados. Olasz hadifogságba kerül. 1919-től a Nemzeti Hadsereg fővezérség vezérkari tisztje.

A felvidéki, kárpátaljai és erdélyi hadműveletekért a Magyar Érdemrend Parancsnoki Keresztje a Csillaggal kitüntetést kapja.

1941-43 között a Hadiakadémia parancsnoka.

A második világháborúban a keleti fronton hadtestparancsnok. 1943-ban altábornagy. 1944. okóbertől a háború végéig az I. magyar hadsereg parancsnoka, vezérezredes.

1946-ban a Népbíróság 15 évi fegyházra ítéli, majd a kommunista hatalomátvétel után 1949-ben a NOT halálra ítéli, de kegyelemre ajánlja, azonban a köztársasági elnök ezt elutasítja.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1999-ben felmenti a bűncselekmény vádja alól.

Vissza