vitéz Littay András
Szabadka, 1884. aug. 15. - Melbourne, 1967. júl. 21.

 

Vezérezredes. Tanulmányait a Ludovika Akadémián, valamint a bécsi Kriegsschule-ben végzi, 1905-ben avatják hadnaggyá.

Az első világháborúban megsebesül, gyógyulása után különböző vezérkari beosztásokban teljesít szolgálatot. 1919-ben őrnaggyá lép elő.

1922 - 1926 között a budapesti Hadiakadémia tanára, majd a z intézet parancsnoka. 1936 - 1940 között a miskolci 7. vegyesdandár ill. a VII. hadtest parancsnoka. Ebben a minőségében vezényli a Kelet-Felvidék felszabadítását, és a bevonulást Kassára.

1941 - 1943 között a honvédelmi miniszter helyettese. 1943-ban nyugállományba vonul, ekkor a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével tüntetik ki.

1945 után Ausztráliába emigrál.


Vissza