Vitézi eskütétel Szolnokon augusztus 4-én

2007.08.04.

Augusztus 4-én a szolnoki Vártemplomban tartotta a Történelmi Vitézi Rend Dél-Magyarországi Törzsszéke a 2007. szeptemberben avatandó vitézek eskütételét. A kitűnően megszervezett ünnepségen 21 fő tett esküt. Az eskütételi ünnepségen jelen volt vitéz Hunyadi László főkapitány, vitéz Hajdú Szabolcs törzskapitány, vitéz Molnár Piroska Dr. Juharosné székkapitány, vitéz Bokor András székkapitány és a területek vitézi hadnagyai az elöljárók közül. Az ünnepélyes bevonulás és a rövidített szent mise után vitéz Molnár Piroska Dr. Juharosné székkapitány mondott ünnepi köszöntő beszédet az alábbiak szerint:

Tisztelt elöljárók nemzetes hölgyek és urak, kedves vendégeink, tisztelt esküttevők!

A mai napot, itt az Isten színe előtt 21 magyar lelkű ember tesz esküt arra, hogy magyarságát soha meg nem tagadja és a Szent Korona védelme alatt azt a Rendet választotta, amely szellemében az 1920-ban vitéz nagybányai Horthy Miklós alapította Rend, és amelyről 1921. augusztusában ezt mondta az alapító:

„Én pedig örökké égő oltárt emelek, amikor a nagy háború legjobbjait hozzákötöm a hazai röghöz, amely évtizedeken keresztül nem csak tovább táplálja a hősök nemzetségét, hanem megteremti, fennen hirdeti és ápolja a magyar vitézség kultuszát is.”

Ez a mondat kötelezettséget ró, hosszú időn keresztül ránk, bár ma már másképpen, más feladatokat kell egy vitéznek vállalnia, mint elődeinknek, akik sokszor életüket is áldozták, vérüket is adták hazájuk boldogulásáért!

Mi hát a mi feladatunk ma?

Az első: járjunk elő jó példával, meggyőző szavakkal, vitézhez méltó emberi magatartással, tiszta családi élettel, bizakodó, Istenbe vetett hittel, kisugárzó belső meggyőződéssel, egyenes nem meghajlítható gerinccel!

Ne tűrjük, hogy e nemzetben csak az egyéni önzés érvényesüljön és tönkretegye az egymásra figyelni tudó emberek szeretteljes összefogását!

Minden vitéz, minden erejével hasson oda, hogy az egész nemzet legjobbjai egységbe tömörülve álljanak azok mögött, akik ma Magyarország érdekében, napjainkban is kemény munkát végeznek.

A vitézi cím azonban szerénységre is int. Ne akarjunk mindent tudó és mindenben „jól értesült beavatottat” játszani, akinek a bölcsek köve a zsebében van!

A vitéz nem halászik az avarosban és nem hangoskodik, mert ebből csak az ellenségeink húznak hasznot! – hiszen tudjuk, vannak körülöttünk ma is, tömegével olyanok, akik a felesleges fecsegésekből merítik a ránk nézve olyan sokszor hátrányos vádjaikat.

Rendünk szelleme azt kívánja, hogy a kishitűség ne uralkodjék el közöttünk, ne engedjünk a média által sugárzott szennyáradatnak! Okos, értelmes, higgadt és kiegyensúlyozó életre törekedjünk és példánkkal más, körülöttünk élőket is erre buzdítsunk.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós nagyságára és szinte látnoki képességeire is rávilágít, a mai állapotokra is pontosan illő az 1926. júniusban elmondott avató beszéde, amellyel nekünk ma 2007. augusztus 4.-én is üzen.

*beszéd szövege mellékelve *

Ezért hiszünk és kell hinnie minden igaz magyarnak ma is Magyarország feltámadásában.

Úgy legyen!

Az ünnepség után a jelenlévők megkoszorúzták a Szent István szobrot és egy 120 fős közös ebéden vettek részt.

Vissza