Vitéz Darvassy István síremlékére gyűjtünk
2023.02.03.

A 2022. év egyik legnagyobb, országos jelentőségű eseménye volt az arany vitézségi éremmel kitüntetett vitéz Póti Károly sírjának a méltó felszentelése az elkészült emlékkővel. A nagyszekeresi régi temetőben fekvő sírt Kelet-Magyarország Törzsszék tagjai fedezték fel és mentették meg a felszámolástól.

Idén egy újabb arany vitézségi érmes hősünk földi maradványainak megmentését végzik a Dél-Alföld Törzsszék Hódmezővásárhelyi alegységének tagjai Kovács Ferenc vitézi hadnagy vezetésével. Vitéz Darvassy István síremlékét áprilisban, születésének 145. évfordulóján szeretnék felállítani. A Történelmi Vitézi Rend központi pénztárából, a vitéz Póti-síremlékhez hasonlóan 250.000 forinttal támogatja kezdésként a kezdeményezést.

A Vitézi Szék tisztelettel kéri az állomány tagjait, hogy támogassák a nemes ügyet. A tagság egyéni felajánlásait a Nagy Gabriella nevén lévő bankszámlára küldheti, számlaszám: 10400559-70545254-57511018. Közleménybe ezt írják: „Darvassy síremlék”, amelyet kérünk megtoldani a „TVR” és a törzsszékük kódjával, pl. „Darvassy síremlék TVR BUDA”.

***

Gyűjtés vitéz nemes Darvassy István síremlékére
Kovács Ferenc VRNT vitézi hadnagy felhívása

Vitéz nemes Darvassy István, városom, Hódmezővásárhely szülötte, festőművész, Arany Vitézségi Érmes százados és felesége, Darvassy Istvánné, született Mittelholczer Márta hamvai idén, 2022. szeptemberében hazatértek Hódmezővásárhelyre. Nagy szerencsével sikerült hamvaikat megmenteni, mert gyermekeik és közeli hozzátartozóik nem lévén, a hely kiváltása, ahol nyugodtak, 12 éve lejárt, ezért az a fenyegetettség volt, hogy hamarosan az urnafalból kivéve haló poraikat szétszórják. Mivel városunk jeles művészéről van szó, aki a Vitézi Rend tagja is volt, mint a legnagyobb legénységi kitüntetés tulajdonosa, egyik a Vásárhelyhez köthető 12 első háborús Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett hős közül.

Darvassy István megfestette IV. Károly király mellképét és vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó teljes alakos képét is. Ez utóbbit láthatták is azok, kik eljöttek a Vitézi Rend történetét bemutató legnagyobb kiállításra 2021. augusztusától 2022 március elejéig. Darvassy e festményét a városnak készítette 1940-ben, amit maga a kormányzó is megtekintett, mielőtt lehozták városunkba. Sűrűn látogatott haza, e tájat festette meg számtalanszor, valamint vásárhelyi jeles személyek arcképeit is több esetben elkészítette.

Tornyai Mihály jóhírű vásárhelyi festőművésszel is jó barátságban volt, a temetésén ő mondott emlékbeszédet a vásárhelyi festők nevében. Haló pora immár megmenekült, emlékállítása várat még magára, de hamarosan megkezdődik az a munka, hogy tisztességes sírhelye, emléke legyen barátja mellett. Örömhír az is, hogy a sírhelyet, ahol a hamvakat elhelyezhetjük, a város ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel.

2023. április 19-én szeretnénk síremlékét felavatni, mihez szükséges az, hogy ez az emlék elkészüljön. Addig a hamvaikra a Kegyeleti Kft vigyáz, melyért személyemben is köszönet mondok. Az emlékmű tervezése, a kivitelezéshez szükséges adatok elkészültek, illetve megtörtént a számítás is. Az emlékhely 1.150.000,- Ft-ba kerül jelenlegi áron.

Reményem szerint ehhez közadakozásból megteremtődik az az összeget, amiből az emlékmű elkészülhet vitéz nemes Darvassy István születésének 145. évfordulójára. Mint a Rend helyi hadnagya régóta kutatom a helyi vitézek életét, gyűjtöm emlékeiket, de ez az első olyan lehetőség, hogy ilyen módon megmentsük egy Arany Vitézségi Érmes földim emlékét.

Ehhez kérem a támogatását minden rendtársamnak. Mellékelve csatolom az emlékmű tervét, illetve a táblákat, miket elhelyezünk rajta. Aki szeretne hozzájárulni vitéz nemes Darvassy István síremléke megvalósításához, a következő számlaszámra utalhatja el hozzájárulását: Nagy Gabriella K&H Bank 10400559-70545254-57511018. Megjegyzésbe a következőt kérem beírni: Darvassy síremlék

Kovács Ferenc VRNT vitézi hadnagy

 

Vissza