A Történelmi Vitézi Rend új tagjait avatták Budapesten
2022.10.21.

A Történelmi Vitézi Rend 2022. október 8-án Budapesten tartotta az újonnan felvett tagjainak ünnepélyes eskütételét és avatását az V. kerületi Belvárosi Főplébánia templomban. Az avatás előtt Kertész Péter VRNT római katolikus és dr. Bóna Zoltán református lelkész kértek áldást az avatandókra. Ez alkalmommal került sor Pest Törzsszék új zászlajának szolgálatba helyezésére is. Az ünnepélyes beiktatási ceremónia keretében 15 fő elhunyt személy a világháborúkban kiérdemelt hadi kitüntetéseik illetve önfeláldozó bátorságuk alapján posztumusz vitézzé nyilvánítására került sor. A Magyar Szent Koronára tett rendi eskü letételét követően 24 fő vitézi várományos és 19 fő nemzetvédelmi tagozatos vállát érintett az avatópallos.

kép: vitéz Venczel Zsolt

Vissza