Szent Korona Nagybányán
2022.08.20.

Másutt pokol a föld, itt édenkerti jóság.
Kapujában a vén Idő merengve áll ma,
Kutakban víz csobog és örökkévalóság...
(Emil Isac: Nagybánya, ford. Dsida Jenő)

A Szent Korona másolatával ajándékozta meg Nagybánya és Máramaros megye magyar közösségét a Történelmi Vitézi Rend. Vitéz Kerecsen László törzskapitány alkotását a város szakrális középpontjában, az István-torony mellett épült Szentháromság-templomban helyezték el az idei Szent István Napok keretében. A templom elöljárója, Ft. Szmutku Róbert esperes úr első megkeresésünkre támogatásáról biztosította a kezdeményezést. A Szent Korona emlékjel a hódmezővásárhelyi országzászlót díszítő korona másolata, a világon bárhol élő magyarok közös kultúrájának és összetartozásának szimbóluma. Egy kapocs, ami összeköt bennünket, múltat, jelent és jövendőt. Az alkotó küldetésének érzi, hogy valamennyi magyarlakta vidékre eljuttassa ezt az ajándékot. Az első Szent Korona emlékjel 2019-ben készült el Székelyudvarhelyen. Azóta a Partiumban is egymás után ékítik a különböző tájegységeket: Kaplony (Szatmár), Szentjobb (Bihar), Szilágynagyfalu és Kraszna (Szilágy) után Nagybányára is megérkezett. A hely kiválasztását indokolta egyfelől a történelmi öröksége, Szent István király, mint a város védőszentje, valamint az a tény, hogy egy összetartó és élni akaró magyar közösség él a városban, akik a kisebbségi létben is mint a föld sója és a világ világossága tevékenyen hozzájárulnak a város és egész Máramaros megye szellemi és anyagi gyarapodásához kiváltva ezzel a többségi román lakosság elismerését és tiszteletét.

Augusztus 21-én délután a Jóisten is kegyesen nézett ránk, mert bár a meteorológusok viharos időt jeleztek, ragyogó napsütés várt bennünket, s a szervezők megnyugvással jelezték, hogy a szabadtéri szentmise megtartható. A nagybányai magyarság - mint máskor is - jól mozgósított, a tér teljesen megtelt a hívekkel és az érdeklődőkkel. A szentmise ünnepi szónoka ft. Pajor András, a budapest-herminamezői Szentlélek-templom plébánosa, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke volt, aki egyenes beszéddel nevezte nevén a kelet és nyugat szorításában élő magyarság dilemmáit és választási lehetőségeit. A szertartáson jelen voltak a város történelmi egyházainak lelkészei, valamint a bányász hagyományőrzők és a helyi cserkészek. Otthon éreztük magunkat, egy nagy család tagjaként ebben a színes sokadalomban. Jó helyre került, meg fogják becsülni a Szent Koronát, aki pedig arra jár és teheti, térjen be egy imára a Szentháromság-templomba, István király kápolnájába.

Képek: szentharomsagnagybanya.hu és Pongrácz Panni

Vitéz Geréb Miklós törzskapitány ünnepi beszédet mond Nagybányán 2022. augusztus 21-én. A kép előterében vitéz Kerecsen László hagyományőrző koronaőr, az emlékjel alkotója és adományozója

 

Vissza