Életfát avattak a partiumi Perbárthidán
2022.08.26.

Isten oltalma a közösségen

Az idei nyár kezdetén életfát avathatott a pelbárthidai (Bihar megye) közösség. Az ünnepséget a konfirmációi istentisztelet kiegészítéseként tervezték, mert vallják: életünk értelme, folyása és jövendője a helyes öntudatra ébredt fiatalokban rejlik.

A közel ötszáz lelkes településen a cél egy emlékhely kialakítása az Árpád-kori templom közelében, a faluban jól látható helyen. Arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a család mellett nagy jelentősége van az összetartó közösségnek is. Olyan közösséget építenek és hirdetnek, mely tisztában van a múltjával, emlékezteti az utódokat a sajátos értékekre és már a jelenben dolgozik a reményteljes jövendő megvalósításán.

Az ifjak vallástételét és megáldását követően az életfa alkotója, Sipos Béla VRNT fafaragó mester elmondta, hogy az életfa fontos üzenete a mélyről táplálkozó gyökér, mely nélkül nincsen élet, nincs megmaradás. De fontos a törzs üzenete is: egy egész akácfarönk van kettévágva és aztán egybeszerkesztve. Ez utal a szétszaggatás ellenére is megvalósuló egységre. Majd a kettős kereszt, mely Krisztushoz tartozásunk tényét hirdeti mindenki számára. A fémlemezekre írt, Pelbárthidán szolgált lelkipásztorok nevei a folytonosság és az alázatos, engedelmes szolgálat hirdetője. A legfelül lévő töviskoszorú, mely a szent koronára emlékeztet, azt üzeni, hogy Isten van mindannyiunk felett, Aki oltalmaz, vezet, és mindörökké velünk marad.

Az életfa tövében két pajzs is látható a két világháború hőseinek neveivel. A hűség és a becsület, mely mindannyiunkat kötelez, illetve tiszteletre indít. Amikor a férfi harcba indult, pajzzsal vagy pajzson térhetett vissza. Mindennapi harcainkban, melyeket leginkább a kísértővel kell megvívnunk, Isten a mi pajzsunk, Akivel biztosan mienk a végső győzelem!

Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a huszár és kuruc hagyományőrzők, illetve a Vitézi Rend nagyváradi székének képviselői.

Irodalmi összeállítással emelte az ünnepély rangját Meleg Vilmos VRNT színművész.

Ghitea-Szabó József Levente ref. lelkipásztor

A Bihar megyei Pelbárthidán felállított életfa tövében a község hősi halottainak neve olvasható
(kép: Történelmi Vitézi rend)

Az alkotó Sipos Béla VRNT kuruc hagyományőrző öltözetben áll a pelbárthidai életfa mellett
(kép: Történelmi Vitézi rend)

 

Vissza