"Egy erő hatja át a nagy mindenséget...” - Szilágyságba is megérkezett a Magyar Szent Korona
2021.09.05.

Amikor v. Kerecsen László törzskapitány, hagyományőrző koronaőr először készítette el otthonában műkőből a Szent Korona másolatát, maga sem sejthette, hogy rövid időn belül az egész Kárpát-medencét behálózó mozgalom válik a nemes felajánlásból. Székelyföld különböző pontjain és a Partium magyarlakta térségeiben a Történelmi Vitézi Rend sorra avatja a Szent Korona emlékjeleket abból a meggyőződésből, hogy nem ékszer az, nem pompa és nem dísz, de maga Magyarország.

Legutóbb, 2021. augusztus 22-én Szilágynagyfaluban tapasztalhattuk meg, hogy a helyi közösség egy emberként állt a kezdeményezés mögé és mindenki a legjobb tudása szerint igyekezett kivenni a részét a munkából, a szervezésből. Kiemelendő Szőnyi Levente református lelkipásztor lelkes támogatása, gyakorlatias meglátásai, aki végig koordinálta a szervezést és tartotta a kapcsolatot vitézekkel, az egyházközség presbitereivel, a helyi civil szervezetekkel, valamint a közéleti személyiségekkel. A szilágysági nagyközség 550 esztendős templomban megtartott ünnepi istentiszteleten népviseletbe öltözött gyülekezet, a díszőrséget álló zászlós vitézek és huszár hagyományőrzők puszta látványa is felemelő érzés volt. Igét hirdetett dr. v. Geréb Miklós törzskapitány, református lelkész. Meleg Vilmos VRNT katartikus módon szólaltatta meg hazafias irodalmunk gyöngyszemeit, v. Kerecsen László pedig személyes vallomásán keresztül összefoglalta, mit kell tudni a Szent Koronáról és honnét származik az emlékjelállítás gondolata. Az emlékművet v. Soltész Gyula helyettes főkapitány és Seres Dénes parlamenti képviselő leplezték le.

Bajtársi ebéd keretében vehette át a Rend kitüntetéseit n. Torkos Pál (Szilágynagyfalu) és n. Kiss István (Szentjobb), ill. azokat az emlékplaketteket, amelyeket ugyancsak v. Kerecsen László készített. Délután különleges előadásra került sor: a Kéknefelejcs Multikulturális Társaság előkészítő- és elemi osztályos gyerekekkel vitte színpadra Szörényi-Bródy: István, a király c. rockoperáját. Az előadás premier volt, mivel a járvány alatt nem kerülhetett sor az eredetileg tervezett bemutatójára. Utólag legyen szabad ebben is az örök Gondviselés keze nyomát látnunk.

Köszönet illeti a Szilágynagyfalui Református Egyházközséget, Farnas István és Szabó Attila helyi kőműves mestereket, valamint v. Berei Károly székkapitányt, akik technikai és anyagi segítséget nyújtottak a Szent Korona emlékjel megvalósításhoz.

Az eseményről tudósító Kulcsár Mária írása a maszol.ro internetes oldalon jelent meg.

Kép: Történelmi Vitézi Rend

Vissza