A Történelmi Vitézi Rend álláspontja a Melyik az igazi Vitézi Rend? kérdésről
2021.05.17.

A Történelmi Vitézi Rend Vitézi Székének a Magyar Televízió M5 csatorna 2021. május 3-án sugárzott Ez itt a kérdés című, 100 éves a Vitézi Rend alcímű műsorával kapcsolatos álláspontja az alábbi.

Álláspontunkat Bán János csatornaigazgatónak és Horváth Szilárd műsorvezető-szerkesztőnek is megküldjük.

A műsorban a meghívott dr. v. Berniczei-Roykó Ádám részéről több olyan, a Vitézi Rendet érintő és félteértésre alkalmat adó állítás/vélemény hangzott el, melynek alapján a nézők azt hihették, hogy a Habsburg vezetésű, Svédországban bejegyeztetett szervezet napjainkban az egyetlen és hiteles folytatója a Horthy Miklós által 1920-ban életre hívott Vitézi Rendnek.

A meghívott vendégek által az „Európai Unióban elismert” és „igazi” Vitézi Rendként bemutatott szervezetről a műsorban nem derült ki (mintegy elhallgatták), hogy egy egyesületről van szó, amelynek teljes neve: Gemenskapens namn Vitézi Rend (magyarra fordítva Vitézi Rend Egyesület). Azt sem tudhatták meg a televíziónézők, hogy a Vitézi Rendnek csak a 2003-ik évben bekövetkezett (második) szakadása óta működik, a svédországi Solnában történt bejegyzése alapján.

Abban a műsorban kiemelt közlésben, hogy a szervezetüket az Európai Unió elismeri, nincs semmi különös, hiszen az uniós tagországokban minden törvényes keretek között bejegyzett egyesületet elismernek. Félrevezető azonban arra utalni, hogy ezen bejegyzés és uniós elismerés alapja a Habsburg-ág egyetlen, jogfolytonos Vitézi Rendként történő elismerésének.

Egyértelműen téves dr. v. Berniczei-Roykó Ádám azon állítása is, hogy az az egyetlen, igazi Vitézi Rend, amelyet a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága (International Comission for Orders of Chivalry, ICOC) elismer. Mint a műsorvezetővel egyetértésben mondották: „innentől kezdve nincs kérdés”. Vagy mégis?

Mi is ez az ICOC, amelynek állítólag a döntésétől teszik függővé, hogy melyik az igazi Vitézi Rend? Az egykor egységes Vitézi Rendet v. József Ágost, a Rend második főkapitánya 1962-ben ismertette el a Lovagrendek Nemzetközi Bizottságával. Mint a műsorban elhangzott: ez „nagyon-nagyon fontos volt, mert ezzel a Rend bekerült a legitim lovagrendek közé”. A külhonban újjászerveződő, éppen megerősödő, támaszokat és nemzetközi elismerést kereső Vitézi Rend szempontjából ez abban az időben valóban fontos lépés lehetett, de egyértelművé kell tenni, hogy a Vitézi Rendet 1920-ban nem lovagrendként alapították és soha nem is működött lovagrendként. Állományának túlnyomó többsége a harctereken életét kockáztató köznép soraiból származott, jóllehet nemesi, főnemesi tagjai is voltak. Látni kell azt is, hogy a Vitézi Rend létrejötte és legitimitása sokkal korábbi, mint az 1960-ban (!) megalapított ICOC. Az egykor köztestületként működő Vitézi Rend létalapját nem teremthette meg az ICOC, mint a lovagrendek legitimitásának kérdéseivel foglalkozó, volt királyi és főhercegi családok által alapított magántársaság elismerése. Álláspontunk szerint a Vitézi Rend korábban sem volt és ma sincs függésben az ICOC-tól, ezért elismerésének a Történelmi Vitézi Rend nem tulajdonít jelentőséget.

A műsorban elhangzott, és ezzel magunk is mindig egyetértettünk, hogy „Vitézi Rend csak egy van”. Az azonban valótlan állítás dr. v. Berniczei-Roykó Ádám részéről, hogy a „Rend nem tért haza, soha nem tért haza”. Hol is van tehát valójában a Vitézi Rend? Münchenben volna? Vagy talán Svédországban? Vagy valahol az Európai Unióban? Alapvetésünk: ahol a Vitézi Szék folyamatosan működik és a tagság (túlnyomó többsége) él, ott van a Vitézi Rend. A Vitézi Szék utoljára 1996-ban ülésezett külhonban. Az elmúlt huszonnégy évben pedig minden évben Magyarországon. Megtartva külhoni szervezeteit - a hazai joghézag miatt ugyan be nem jegyezhetően - igenis itthon van a Vitézi Rend Magyarországon, habár nem köztestületként, mint 1945 előtt, hanem civil társaságként, de nem egyesületként, mert az egyesületek törvényben szabályozott szervezeti formája és működési módja nem feleltethető meg a hierarchikus jellegű Rendnek.

A televízióban elhangzott az is, hogy a „tények makacs dolgok”. A tényszerűséget a műsorban egyedül a szakértőként meghívott prof. dr. Szakály Sándor történész, a Veritas Intézet főigazgatója képviselte, aki szakszerűen és nagy felkészültséggel nyilatkozott Vitézi Rend történetének részleteiről és távol tartotta magát az „egyetlen és igazi” Habsburg Vitézi Rend mellett érvelő meghívottak ingatag okfejtéseitől. Közleményünkkel nem további vitát kívánunk kiváltani, hanem éppen a tények jobb megvilágítását elősegíteni. Ezért nem is foglalkoztunk több, szintén elhangzott, kevésbé lényeges, de vitatható kijelentéssel, hiszen régóta bizonyítjuk, hogy célunk a rendi ágak egymáshoz való közeledése és minél több kérdésben a lehetőségek szerinti kompromisszumkész kapcsolatfelvétel.

Budapest, 2021. május 17.

Vitézi Szék
Történelmi Vitézi Rend

 

Vissza