Rendi történelem: Horthy-szobor Kenderesen
2021.02.16.

A kormányzó és családtagjai hamvainak Kenderesen, a családi sírboltba való temetésének napján, 1993. szeptember 4-én a vitézek szobrot állítottak a rendalapítónak a Horthy-kastély előkertjében. A temetés heves politikai vihart kavart a rendszerváltozást átélő Magyarországon, így az 1945 óta példátlan szoborállítás szinte "észrevétlen" maradt. Ellentétben a budapesti Hazatérés Templom előterében húsz év múlva, 2013-ban állított szoboravatással, amely ellen hangos, dulakodásig fajuló tüntetéssel tiltakoztak antifasiszta, radikális baloldali, liberális demonstrálók és a HIT Gyülekezet tagjai. Kenderesen ilyesmi nem történt. A mintegy ötvenezres tömeg megható tisztelettel fejezte ki rokonszenvét. A temetési szertartást követően, vitéz Radnóczy Antal főkapitány a bazalt talapzatra helyezett bronz mellszobrot délután négy órakor leplezte le. Megszentelte és rövid beszédet mondott vitéz Tabódy István kanonok, ny.áll. vezérőrnagy. A szobor mellett a Horthy család tagjai álltak, őket körülvéve pedig a zsúfolt közönség, a kormányzó tisztelői. Vitéz Breznay Péter törzskapitány helyezte el a Rend koszorúját, vitéz Szilágyi Lajos a Szózatot szavalta el. Legvégül a főkapitány bemutatta a szobor alkotóját, Domonkos Béla szobrászművészt. A rövid, de felemelő ünnepség történelmi jelentőségét mélyen átérző egybegyűltek fegyelmezett tiszteletadással vettek részt.

A leleplezés előtti pillanatok. Balról Domonkos Béla, v. Thurzó Frigyes rendező, jobbról v. Tabódy István és v. Radnóczy Antal
(v. Somorjay felvétele)

V. Radnóczy főkapitány gratulál Domonkos Béla szobrásznak (Tatár Csaba felvétele)

 

Vissza