Laudatio helyett... Dr. Kerekes László püspök úr kitüntetése
2020.12.17.

A Vitézi Rend a magyar kereszténységnek tett szolgálatáért az I. osztályú Pro Piis Meritis kitüntetését adományozta dr. Kerekes László püspök úrnak, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökének. Püspök atya - idén májusban történt kinevezéséig - 2004-2020 között a kézdivásárhelyi Boldog Özséb Plébániát vezette, lelkipásztorként és cserkésztisztként olyan magas fokú közösségi életet szervezett és valósított meg, ami a plébániát a Céhek Városa vitális centrumává tette. A kitüntetést (legutóbb 2011-ben dr. vitéz Bábel Balázs érsek úr kapta meg) a járványhelyzetre való tekintettel családias környezetben adtuk át az érseki palota kápolnájában. Életére, hivatására Sík Sándor soraival kívánunk áldást, erőt, egészséget:

„És hogyha nem: hát akkor is!
Ha mindhiába: akkor is!
Ha minden álom: akkor is!
Ha minden meghal: akkor is!
A szép akkor is szép marad,
A tiszta tiszta, rút a rút.
Az Igazság igazság akkor is,
Ha meg nem látja senki szem.
A Szeretet mosolyog és szeret,
És a kereszten is király.
A tett különb a tunyaságnál,
És hol a tépett lobogónál
Tiszteletesebb szemfedő?

Mert akit egyszer meglehelt a Lélek,
Annak mindegy-lom élet vagy halál:
Az él és áll és énekel és alkot,
Megyeren és Magyarországon,
Hét világrészen és a másvilágon,
Az Isten őtet úgy segélje. Amen.”

A kitüntetett püspök atya dr. vitéz Geréb Miklós mb. törzskapitánnyal

 

 

Vissza