Trianon 2020
Gergely István „Tiszti” gondolatai június 4. előestéjén
2020.06.03.

Közeledik Magyarország lemészárlásának 100. évfordulója.
Sokan és sokat emlékeztek, írtak erről a megfontolt, alaposan előkészített gyilkosságról, mely példáját ritkítja a történelemben.
Magam is, amikor néhány gondolatban emlékezni szeretnék erre a húsomba vágó történetre, valami lényegi ébresztő üzenetet szeretnék megragadni, ami támaszt, feltámaszt, hogy ott tudjunk lenni a gyilkos nemzetek temetésén (Apponyi Albert beszéde).

A mi emlékezésünk a 100. évfordulón egy történés kell, hogy legyen, ami a magyaroknak nem azt jelenti, hogy véletlenül „eszembe jut”, hanem azt jelenti: emészteni, felszívni, új erőre kapni! Emlékezni annyit jelent, mint nászra lépni a múlttal. Nekünk az emlékezés szellemi utódok nemzését és születését jelenti! Ettől lesz ünnep a múlt, ezért öltünk magunkra komor ünneplő ruhát ezen a nehéz ünnepen, amely a feltámadás fényes ünneplésébe fordul át.

Ez az én igazságom, ez az én hitvallásom!

E sorok után ide kívánkozik a magyar Hiszekegy:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen

…és mondom ezeket, amikor a román magyargyűlölet az utóbbi hetekben magasra röpítette a labdát:

  1. Johannis (a szász román elnök) gyűlölet-beszéde, uszítás és megalázás, fasiszta magyarellenes gyűlöletkeltés
  2. A Trianon-i diktátum aláírásának napját, június 4-ét a Román Parlament nemzeti ünneppé tette!
  3. Székelyföld autonómia statútumát vita és indoklás nélküli szavazással utasították el Románia szenátusában

Ezek után akadnak-e még közöttünk olyanok, akik hisznek a román megbékélési szándékban, a román democsokráciában, abban, hogy magyar és székely jövőt teremthetünk gyerekeink és unokáink számára szülőföldünkön, ahova a „hordák” betolakodtak. 100 éve tudjuk, hogy nem! A magyarellenes eseménysorozat remélem végleg meggyőzte a még reménykedőket is!

E gondolatsor után adódik a kérdés, hogy akkor mi a teendő?

A választ David Funderburk szavaiban hallom, aki az 1980-as évek első felében volt az USA bukaresti nagykövete, és aki a következő tanácsot adta nekünk magyaroknak: „Egy bekövetkező új világrendezéstől csak akkor várhattok jót, ha idejében meggyőzitek azokat, kik a rendezést végzik majd, hogy úgy az igazság, mint a gyakorlati célszerűség a ti oldalatokon van. Addig is míg ez bekövetkezik, harcoljátok ki az erdélyi magyarok jogainak tiszteletben tartását, mielőtt az öregek kihalnak, s a fiatalokat erőszakkal elrománosítják.”

Kedves Magyar Testvéreink, vitézek és nem vitézek, valamint politikai pártok, különösen ti, akik ott „Bukurest”-ben, az idézett nagykövet úr a leckét immáron 35 éve feladta – nektek! Valamit végeztetek el belőle? Egyelőre bukásra, esetleg gyenge átmenőre álltok!

Fogjatok már egyszer hozzá a feladathoz! A szerzett vagyont pedig fordítsátok a magyar-székely nép szolgálatára!

Hajrá!

Csíksomlyó, 2020 június 4-re

Gergely István
Tiszti

Az alábbi ima, melyet az 1920-as püspöki kar imádkozott június 4-én, ma is szóljon minden magyarért. Ámen.

 

Mindenkitől elhagyatva 
A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után

Mindenható örök Isten!
Mindenkitől elhagyatva,
senkitől meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el
és mindenkit meghallgatsz,
hogy hallgasd meg a mi
alázatos könyörgésünket,
és segíts meg minket, szegény magyarokat!

Ellenségeink lettek úrrá felettünk,
országunkat feldarabolták,
alkotmányunkat szétrombolták,
...,
minket porig aláztak,
minden szabadságunktól megfosztottak,
és ami romlásunkra van,
azt parancsolják nekünk.

A mélységből kiáltunk hozzád, urunk!
Hallgasd meg esedezésünket,
könyörülj rajtunk a te nagy
irgalmasságod szerint!

Ha a sok csapás a te büntetésed,
amelyeket bűneinkkel vontunk magunkra,
bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak!
Ha széthúzásunk oka
nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hűségünket akartad próbára tenni,
tekintsd gyöngeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe,
akik azt Tőled veszik
és a haza javára használják!
Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges
és minden áldozatra kész fiakat!
Szerencsétlen hazánknak pedig
adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk!
Kelj védelmünkre,
vedd oltalmadba örökséged,
pártfogolj minket Szent Fiadnál,
hogy az ő kegyelméből
Szent István országa
újra életre támadjon!
Ámen.

 

                                                                                                  

Vissza