Emléktáblát avattak Brassóban Márton Áron és Kratochvil Károly tiszteletére
2019.05.16.

A Történelmi Vitézi Rend székely törzsei vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány vezetésével istentiszteleten vettek részt a brassói magyar evangélikus templomban 2019. április 28-án. Igét hirdetett Koszta István lelkész. Az istentiszteletet követően leleplezték a bejárati kapu fölé elhelyezett márvány emléktáblát, amely Márton Áron mártír püspök és Kratochvil Károly altábornagy román internálásának századik évfordulójára készült. Kratochvil a Székely Hadosztály megszervezőjeként és parancsnokaként, Márton Áron pedig a hadosztály tisztjeként állta sikerrel útját az Erdélyt megszálló román haderőnek 1919. januárjától, majd kilátástalan helyzetükben 1919. április 26-án,  Demecsernél letették a fegyvert. A hadifogoly tiszteket a románok a brassói Fellegvárban kialakított börtönbe internálták.

 

Fotó: Koczkás Erzsébet

Vissza