Vitézavatás Kézdivásárhelyen
2019.05.15.

2019. április 27-én Kézdivásárhely adott otthont a vitézavató ünnepségnek. Az avatásra érkezők felsorakoztak a kantai Szentháromság római katolikus templom előtt. Először a rendi zászlókkal vonultak be a zsúfolásig telt templomba, amelyeket a Rend jelképeinek számító címeres pajzs és pallos követtek. A bevonulók sorát a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, vitéz Hunyadi László zárta a Vitézi Szék nyolc tagjával kísérten, majd a gyülekezet tisztelettel fogadta a szentélybe érkező magyar Szent Korona hiteles másolatát.

Az ünnepi szentmise nemzeti imánk közös eléneklésével kezdődött. Igét hirdetett vitéz Darvas-Kozma József pápai káplán, címzetes esperes plébános, vitézi székkapitány. A szentáldozást követően a vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány köszöntötte a megjelenteket. A vitézi esküt vitéz Kocsis László észak-erdélyi törzskapitány mondta elő. Ezután felolvasták a posztumusz avatandók névsorát, majd sorra szólították avatáshoz a várományosokat és a nemzetvédelmi tagozatba felvételt nyert személyeket. Három fő saját jogon, kilenc fő várományosként, tizennyolc fő pedig a nemzetvédelmi tagozatba került beiktatásra.

Az ünnepséget követő bajtársi ebéd keretében kitüntetések, tisztségviselői megbízások és kinevezések átadására is sor került. Gratulálunk az új tagoknak, sok sikert és Isten áldását kívánjuk életükre.

Fotó: Koczkás Erzsébet, v. Laczkó László

Vissza