A Magyar Nemzeti Múzeumban november 4-ig látható a Széna téri forradalmi zászló
2018.10.30.

Ünnepélyes keretek között adta át három ötvenhatos szabadságharcos - Prof. Dr. vitéz Zilahy Miklós Géza, Schrötter Tibor és vitéz Sándorffy Ottó - az értékes relikviát 2018. október 22-én a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának. A zászlót Szabó János, a Széna tériek parancsnoka hozta magával október 28-án a Bem laktanyában, illetve a Műszaki Egyetemen folytatott tárgyalásai után. Vitéz Kellner Lajost, az akkor 24 éves gépésztechnikus felkelőt bízta meg a kitűzésével a metróépítkezés kastornyába. A harcok befejeztével Kellner a derekára csavarva menekítette ki az országból a zászlót. Az emigráció éveiben Kellner és régi harcostársai számos alkalommal tüntettek vele a Kádár-kormány prominenseinek nyugat-európai látogatásai során. A relikviát Kellner a rendszerváltás után hozta haza és haláláig őrizte. Végakarata szerint harcostársai a Magyar Nemzeti Múzeum gondjaira bízták a zászlót, amely november 4-ig tekinthető meg a múzeumban, később időszaki kiállításokon lesz újra megtekinthető.

A történelmi ereklye és az adományozók a Magyar Nemzeti Múzeumban

Vitéz Zilahy Miklós, nyugalmazott egyetemi oktató a forradalom alatt a Műegyetem hallgatója volt, harcolt a Rádiónál, a Köztársaság téren. Az időszakos kiállítás keretében renkívüli tárlatvezetést tartott 56-os Legendárium v. Prof. Dr. Zilahy Miklós Géza története címen. A szabadságharc leverése után emigrált, Németországban telepedett le. A gießeni Justus Liebig Egyetemen fejezte be tanulmányait, informatikusként itt tanított, jelenleg is ennek az egyetemnek a professor emeritusa. Életéről és a forradalom napjairól szóló rádióinterjú meghallgatható itt.

A 2017-ben elhunyt vitéz Kellner Lajos (+85), a Zászlótartó, 1956. október 23-án csatlakozott a forradalmi menethez. A szabadságharc folyamán a Corvin-közben, a Köztársaság téren harcolt, foglyokat szabadított, sebesülteket, fegyvert és élelmet szállított, halottakat temetett. A szovjet offenzívát követően Németországba menekült a megtorlás elől. A rendszerváltás után minden ünnepi alkalommal Magyarországon is felvonult korhű Csepel teherautóján a Műszaki Egyetemnél, a Bem-szobornál, a Kossuth-téren, a Corvin-közben, s a Köztársaság téren, a régi bajtársak sírjainál. A Fiumei úti sírkertben helyezték végső nyugalomra.

Fotó: Papajcsik Péter/Magyar Hírlap

Vissza