Emléktábla a nagy háborúban elesett honvédeknek Kisgörgényben
2018.11.13.

A Marosvásárhelytől 12 kilométerre délre fekvő Kisgörgényből elszármazott vitéz Ádámosi-Sipos Albert, az első világháború befejezésének századik évfordulóján márványtáblát adományozott szülőfaluja közösségének, a falu tizenhárom hősi halottja tiszteletére. A Történelmi Vitézi Rend Százhalombattán élő tagja elmondta: bár nagyapja, Ádámosi József szerencsésen hazatérhetett a nagy háborúból, mégis kötelességének érzi nagyapja elesett bajtársai emlékének ápolását, akik szülőföldjüktől több száz kilométerre, jeltelen sírban nyugszanak. Élni, túlélni, emlékezni, gyarapodni, szorgos munkával értéket teremteni – beszédében erre buzdította az emlékező gyülekezetet. Szavait a vitézek hitvallásával, a Magyar Hiszekegy elmondásával és Vörösmarty Mihály soraival zárta: Gondolj merészet és nagyot, / És tedd rá éltedet: / Nincs veszve bármi sors alatt / Ki el nem csüggedett

Kisgörgény református templomában helyezték el az emléktáblát

vitéz Ádámosi-Sipos Albert
a Történelmi Vitézi Rend vitézi hadnagya
az emléktábla adományozója

Vissza