Történelmi különvonattal Galícia hadszínterein
2018.08.22.

Közös történelmünkre, s a Nagy Háborúra emlékezve Budapestről Galíciába (Dél-Lengyelország vagy Kis-Lengyelország) vitte az érdeklődőket 2018. július 15-19. között a MÁV Nosztalgia Kft. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében. A Galícia Expressz történelmi körutazásán az első világháború jelentős, dél-lengyelországi helyszínein a lengyel állam hivatalos delegációi, lengyel katonai díszegységek, a helyi elöljárók, a lengyel és magyar történelmi egyházak képviselői, a magyar hivatalos delegáció képviselői, az Expressz utasai és a magyar hagyományőrzők több helyszínen koszorúzással, katonai tiszteletadással egybekötött megemlékezéseket tartottak.

A résztvevők a világháborús emlékhelyek mellett megtekintették Krakkóban a királyi várat, a Wawelt a székesegyházzal, benne Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király síremlékét. Tarnówban, Bem József szülővárosában a tábornok szarkofágját, az 1848-49-es magyar szabadságharc nagyszebeni csatájáról készült Erdélyi Körképet és a Magyar-Lengyel Barátság Parkját.

A Történelmi Vitézi Rend tagjai a tarnówi temetőben

Przemyslben, amelyet a világháború során összesen háromszor ostromoltak meg, az egykori páncélerőd maradványait és a Hadtörténeti Múzeumot tekintették meg, és Gyóni Géza - aki maga is itt harcolt - verseinek felidézésével megemlékeztek a féléves orosz ostrom eseményeiről.

A tarnówi temető sírkövein piros-fehér-zöld szalagok sora mutatja magyar katonáink nyugvóhelyeit

Magyar honvéd sírja Tarnówban

Az I. számú „Salis Soglio” főerődben Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka kalauzolt

Emberfeletti az a harcszellem, kitartás, önfeláldozás, bajtársiasság, amelyről a terep, a romok és a hadtörténelem beszélnek. A soknemzetiségű császári és királyi hadseregben a magyar katona hősiesen küzdött. Przemyśl körül a Monarchia által folyamatosan fejlesztett, mélységben erősen tagolt, többgyűrűs erődrendszer épült. Azt mondják, Przemyśl erődje Antwerpen és Verdun után a harmadik legnagyobb Európában.

A vonattal utazó hagyományőrző katonák tüzérségi bemutatója a XV. számú „Borek” erődnél

A XI. számú „Dunkovicki” erődnél Soós Péter őrnagy vezette a csoportot

A XII. számú „Werner” erődben lengyel hagyományőrzők várták a magyar látogatókat

A központi megemlékezés július 17-én Przemyślben

A luznai katonai temetőben, melyben az 1915. májusi gorlicei áttörésben hősi halált halt magyar katonák nyugszanak, egyházi szertartással egybekötött megemlékezést tartottak, Florynkában pedig az utazáson részt vevő magyar tábori lelkész újraszentelte a Magyar Királyi Honvédség 30. gyalogezredének felújított temetőjét.

Az 1914. decemberi limanowai győztes csata színhelyén, ahol az osztrák-magyar haderő megállította a Krakkó felé irányuló orosz betörést, vitéz Muhr Ottmár parancsnok és a Nádasdy-huszárok önfeláldozásásával sikerült elkerülni az összeomlást. A küzdelem hevében Muhr ezredes is halálosan megsebesült. Látva szeretett parancsnokuk hősi halálát, a huszárok kettőzött erővel küzdöttek tovább. A saját erősítés beérkezéséig az oroszok négy gyalogezreddel, összesen tizenötször próbálták visszaszerezni a magaslatot – sikertelenül. A katonai temetőben, emelkedett ünnepség keretében, a résztvevők megkoszorúzták a hősök sírjait, a Tatár-dombon található katonai temetőben pedig a tábori lelkész megszentelte a hősök emlékére állított új fakeresztet.

Vitéz Muhr Ottmár huszár ezredes sírja a limanowa–jablonieci katonai temetőben

Forrás: Hadtörténészek helyszínen tartott előadásai, Lengyel Köztársaság Konzulátusa, Szeged, MATASZ, MÁV Nosztalgia programja
Fotó: v.Tolnai Eta

Vissza