Vitéz Kovács György Antal tiszteletére állítottak kopjafát Csíkdelnén
2018.05.10.

A 2017. szeptemberben elhunyt vitéz Kovács György Antal "Colos" fedélzetmester, vitézi székkapitány hamvai, végakaratának megfelelően, a Duna vizére bocsátották. Emlékének megőrzése céljából a Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékei, a Székely Törzsszék vezetésével 2018. április 22-én kopjafát állítottak Csíkdelne közterén, a Kovács család szülőfalujában, mely esemény vitéz Lázár Elemér Erdély országos törzskapitány, helyettes főkapitány kezdeményezésére jött létre. Vitéz Máthé Lóránt Pálnak, a Székely Törzsszék törzskapitányának alkotását a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete koronaőreinek díszőrségével, a Magyar Szent Korona másolata és a vitézi zászlók jelenlétében, ft.Csintalan László esperes áldásával, koszorúzással avatták fel. A megemlékezésen részt vett vitéz Hunyadi László, a Rend főkapitánya, s a Vitézi Szék több tagja, a Rend székely tisztikara és a vitézi állomány számos tagja – a földrajzi távolságot figyelmen kívül hagyva – igen jelentős létszámmal vett részt vitéz Kovács György kopjafájának felszentelési ünnepén.

Emlékező beszédet mondott vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány, Erdély országos törzskapitánya, vitéz Székely László hö. sorhajóhadnagy, vitézi hadnagy. A megemlékezést követő műsorban szavalatot hallgathattunk Lázár Margit nemzetes asszonytól, nemzetes Bartha Imre mb.törzskapitánytól, vitéz Bagaméri Lászlótól, s a legifjabb székely versmondótól, a delnei Bíró Incze Örstől, kinek édesanyja, Bíró Incze Mária előző napon lett Rendünk tagja. Csíkdelne-Csikpálfalva egyházi énekkarának szolgálata Antal Ildikó vezetésével, s a Mátyás Huszárezred díszőrsége, Szőcs Elek vezetésével emelte a rendezvény ünnepi, lélekhez szóló hangulatát.

A Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékei nevében vitéz Lázár Elemér mondott köszönetet a támogatásért a csíkdelnei Közbirtokosság tanácsa elnökének, Nagy István úrnak, a község polgármesterének, Ferencz Csaba úrnak és minden rendtársunknak, akik bármilyen fizikai segítséget nyújtottak és szívügyüknek érezték bajtársunk, barátunk emlékének méltó megőrzését.

Vitéz lófő Kovács György unokatestvére, Kovács Katalin a család nevében mondott köszönetet a kopjafa felállítását lehetővé tévő adományozóknak, szervezőknek, a műsorban fellépőknek, s minden koszorút elhelyezőnek. A rendezvény bajtársi ebéddel zárult.

Elhunyt rendtársunk egy másik emlék-kopjafája a kenderesi Horthy-mauzóleum kertjében lévő tengerész-parcellában, 2018. szeptember második hétvégéjén 2-án, a hagyományosan tartandó Horthy-emlékünnep alkalmával kerül elhelyezésre. Felkérjük azokat, akik ismerték, tisztelték, szerették vitéz Kovács György Antalt, lehetőségük szerint, a kopjafa elkészítésének, szállításának és beépítésének költségeihez szíveskedjenek hozzájárulni. Az adományokat a rendi állománygyűlések alkalmával a vitézi tisztségviselők gyűjtik össze. Minden felajánlást köszönettel fogadunk.

 

Vissza