Örökre elhajózott vitéz Kovács György Antal
2017.08.05.

A Vitézi Szék megrendülten tudatja, hogy vitéz lófő Kovács György Antal, „Colos”, a Történelmi Vitézi Rend tengerész csoportjának székkapitánya, a Horthy Miklós Társaság alelnöke, a Magyar Tengerészek Egyesületének törzstagja 2017. szeptember 2-án, életének 74-ik évében elhunyt.

Csíkdelnei székely lófő családban született 1943.02.17-én. Nagyapja a Székely Hadosztály géppuskása, akinek ezért családostól menekülnie kell szülőföldjéről, s így Kovács György már Nyírábrányban látja meg a napvilágot. 16 éves korától, s katonaévei alatt is bokszol az Újpesti Sport Egyesületben, és a Soproni GYESEV-ben is. Több érmet nyer, kiváló helyezéseket ér el ifi és felnőtt kategóriákban. 1959-től 1963-ig az Újpesti Hajógyár dolgozója, ahol megérinti a tenger iránti vágy. 1969-ben behajózik és 30 éven át, 1999-ig hajózik. Sok hajón szolgál, a legtöbbet magyar lobogó alatt, de libériai, panamai, ciprusi lobogók alatt, olasz, skót, német hajókon is. A hoszújáratú magyar tengerjárókon: a Hungária, Budapest, Vörösmarty, Radnóti hajókon fedélzetmester.

Hazafiság és hűség – ez volt életének vezérfonala. A Horthy Miklós Társaságnak alapító tagja, 2005-től alelnöke. A Magyar Tengerészek Egyesületének aktív, meghatározó tagja, vezető egyénisége. 1997-ben nyer felvételt a Vitézi Rendbe. Kezdetben közvitézként, majd hadnagyként, végül székkapitányként végzi rendkívül szerteágazó és értékes nemzetvédelmi és hagyományőrző munkáját. Fáradhatatlansága példaértékű: megemlékezéseket szervez, emlékhelyeket látogat, koszorúz, tárgyal, tervez, adományt gyűjt, segít. Nyílt, egyenes jellem, igaz barát, aki mindig úgy cselekszik, ahogyan beszél. Jóindulatú, nagylelkű mindenkihez. Szolgálatban nincs nála teherbíróbb. A Horthy család hűséges támasza, Horthy Istvánné Ilona grófnő kísérője, testőre, bizalmasa. Munkásságát a Vitézi Rend a bronz (2002), az ezüst (2008) és az arany (2017) érdemkeresztekkel ismerte el, valamint az ezüst nemzetvédelmi kereszttel (2013).

Súlyos betegségét méltósággal viseli. A szolgálat alól elesett állapotában sem ad magának felmentést. Az utolsó pillanatig bízott, tervezgette a jövő feladatait. Égi vizekre távozásával egy őszinte, becsületes, feddhetetlen bajtársat és igaz barátot veszítettünk el.

Urnájának vízre bocsátása 2017. szeptember 18-án volt a Ludwig hajóról a Duna újpesti szakaszán. Utolsó útján elkísérték a tengerész és vitéz bajtársai. Nyugodjon békében.

Tudom, napfény vagy tiszta csillagos ég fog
Kedvezni nekem azon az úton, amelyre most indulok.
És örökre megnyugszom az én Uram kikötőjében.
(Tengerész ima)

Vissza