Megemlékezés a m.kir. 2. honvéd hadsereg honvédjeire a doni áttörés 74. évfordulóján
2017.01.30

Megemlékezéssel egybekötött szentmiséken emlékeztek meg a Vitézi Rend tagjai az 1943. januári Don-menti csaták során elesett és eltűnt magyar honvédekre. Január 12-én a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) – plébániatemplomban az elmúlt évtizedek hagyományait követve a Katolikus Tábori Püspökség katonai tiszteletadással egybekötött szentmiséjét Bíró László püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa mutatta be a katonalelkészi kar tagjaival. A szentmise zenei szolgálatát a Magyar Honvédség Légierő Zenekar Veszprém látta el. A Hadtörténelmi Múzeum udvarán v. Béres Ferenc országos törzskapitány és v. Turba László törzskapitány vezetésével koszorúzták meg a doni emlékművet.

Miskolcon január 15-én a Szent Anna plébániatemplomban emlékeztek a vitézek v. Juhász Béla törzskapitány vezetésével.

fotó: Mocsári László

Január 16-án a kecskeméti nagytemplomban v. Tiszavölgyi István székkapitány vezetésével ünnepi szentmisén vettek részt a Rend tagjai, majd ezt követően a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel és a Magyar Nemzetőrséggel közösen emlékeztek a Deák Ferenc téren a II. világháborús emlékműnél. A résztvevők közösen rótták le tiszteletüket a doni katasztrófában elhunyt katonák emléke előtt. Beszédet mondott v. Kenyeres Dénes ny.áll. alezredes.

fotó: Sebestyén Hajnalka

Vissza