Egyesülési megállapodást kötött a Történelmi Vitézi Rend és a Vitézi Egységért Vitézi Egylet
2016.10.12.

Rendalapítónk, vitéz nagybányai Horthy Miklós egyetlen és egységes Vitézi Rendet alapított. Ez a Rend ma Magyarországon és a külhonban négy rendi ágon működik, ezért a Történelmi Vitézi Rend hosszú ideje a rendi egység létrehozására törekszik, következetesen kiáll annak szükségessége mellett. A más rendi ágakban avatott vitézek is egyre többen értenek ezzel egyet, egy csoportjuk ezért is alapította meg a Vitézi Egységért Vitézi Egyletet, majd döntött a Rendünkkel való egyesülés mellett. Budapesten, 2016. szeptember 23. napján írták alá a két szervezet képviselői az egyesülési megállapodást, amelynek értelmében a vitéz Zetényi-Csukás Ferenc által vezetett Vitézi Egységért Vitézi Egylet állománya egyszerűsített felvételi eljárással felvételt nyert a Történelmi Vitézi Rendbe (TVR).

A Történelmi Vitézi Rend és Vitézi Egységért Vitézi Egylet képviselői a közös jövőről tárgyalnak a megállapodás aláírása előtt

V. Hunyadi László főkapitány átadja törzskapitányi kinevezését a Kárpát-medence Törzsszék
területi vezetőjének, v. Tóth Ferencnek

A tagi egyesülés méltó és látványos formában történő kifejezésére a 2016. október 1. napján vitéz Hunyadi László főkapitány az egyesülőket a budapesti vitézavatás alkalmával megerősítő avatással fogadta be a TVR-be. Állományuk a TVR teljes jogú, új törzsszékét alkotja Kárpát-medence Törzsszék néven. A megállapodást aláíró felek elkötelezetten hisznek abban, hogy jelentős lépést tettek a vitézi szervezetek teljes egységének eléréséhez vezető úton.

Vissza