Elhunyt vitéz Decleva Ferenc székkapitány
2016.07.21.

 

74 esztendős korában, 2016. július 11-én hunyt el Pécsett vitéz Decleva Ferenc, a TVR Baranya megyei székkapitánya, a Nemzetőrség ezredese, a Szent György Lovagrend tagja.

Nagymúltú nemesi családban született Szabadkán 1942-ben. A család Franciaországból Olaszországon keresztül került Magyarországra, ahol mindenütt szőlőtermesztéssel foglalkozott. Édesapja vitéz Decleva Zoltán vezérezredes (1887-1951) a m.kir. 3. honv. hadsereg parancsnoka, m.kir. titkos tanácsos volt. Vitéz Decleva Ferenc ezt a harcos, katonás magatartást is megjelenítette élete folyamán. Erős hangja, egyénisége magára vonta mindenki figyelmét. A kommunista rendszer származása miatt, de különösen az 1956-os forradalomban való részvétele miatt sem engedte érvényesülni. A felszabadulás után az 56-os Szövetség Pécs – Baranyai Szervezet titkára, valamint a Pécsi Szervezet elnöke volt. Tizennyolc évi munkáját az 56-os Szövetség több kitüntetésben, elismerésben részesítette. A Vitézi Rendbe édesapja várományosaként avatták Budapesten 2004-ben. Vitézi hadnagyként, később megyei székkapitányként számos nemzeti rendezvényt, ünnepséget, megemlékezést szervezett. A Vitézi Szék elismerésül a VR bronz és ezüst érdemkeresztjeivel tüntette ki.

A Pécsi Köztemetőben vettünk végső búcsút tőle 2016. július 21- én. Vitéz Szalay Lajos ref. lelkész Pál apostol Timótheushoz írt 2. levelének 4. részéből vett igéjével búcsúztatta: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon…”. A Vitézi Rend nevében vitéz Nyárfás Csaba vitézi hadnagy méltatta az elhunytat, akinek a koporsójánál vitézi bajtársai álltak díszőrséget a gyászpajzzsal és a rendi zászlóval. A Vitézi Szék nevében vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány és vitéz Szárazajtai János Dél-Dunántúl törzskapitánya adta meg a végtisztességet. A feltámadás és az örök élet reménységével kísértük végső nyugvóhelyére. Béke poraira, nyugodjon békében!

Vissza