Megemlékeztek a vörös terror kalocsai áldozatairól
2014.06.25.

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. június 25-én megemlékezést rendezett a Szamuely terrorbrigádja által 95 évvel ezelőtt Kalocsán meggyilkolt áldozatok emlékére a volt Jezsuita Rendház falán lévő márvány-emléktáblánál. Kalocsa Város Önkormányzata nevében Török Ferenc polgármester és az önkormányzati képviselők jelenlétében ifj. dr. Filvig Géza mondott megemlékező beszédet. A vitézek nevében v. András István kérte az önkormányzatot a kalocsai vasúti pályaudvaron a mai napig még meglévő Szamuely-emléktábla eltávolítására. Az 1956 Magyar Nemzetőrség és a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület képviseletében Gyöngyösi Imre nemzetőr altábornagy emlékezett az ártatlanul megölt áldozatokra. Az áldozatok családtagjai képviseletében pedig v. Kákonyi Mátyás (feleségének nagyapja Vargacz Gergely halomszállási földműves, az egyik akkori áldozat) szólott a megjelentekhez.


A Szamuely és vérszomjas pribékjei, a Lenin-fiúk 1919. június 24-25-én Kalocsán 20 ártatlan embert végeztek ki, akasztottak fel a Szent István király úti berkenyefákra. Az áldozatok névsora:

HORVÁTH LAJOS

VARGACZ GERGELY

BERNÁTH FERENCZ

VARAJTI JÓZSEF

ROMSICS JÁNOS

BERTA ANTAL

BERTA-SOMOGYI JÁNOS

CSÁSZÁR ISTVÁN

CSISZÁR JENŐ

GALLINA ZOLTÁN

KOVÁCS GERGELY

MÉSZÁROS IGNÁCZ

RIBÁRI JÓZSEF

KÁLMÁN JÓZSEF

SZABADI ISTVÁN

HORVÁTH GYULA

RIGÓ FERENCZ

LESNYIK ISTVÁN

KŐVÁGÓ SÁNDOR

MUSZA JÓZSEF

 

Megemlítem továbbá a 21. áldozatot, TAMÁS SÁNDOR földművest, akit előzőleg június 19-én az öregcsertői országúton lőttek le a bolsevik terrorlegények. Most, az emúlt 7 évtized történései után talán megtapasztalhattuk, mennyire beigazolódtak vitéz szentegyedi és czegei Wass Albert gróf alábbi sorai:

"A BOLSEVIK OLYAN EMBER, AKI ELÉGEDETLEN, IRÍGY ÉS TELE VAN GYŰLÖLKÖDÉSSEL. MINDENKIT GYŰLÖL, AKI NEM ÚGY GONDOLKODIK MINT Ő... AKI CSAK REST ÉS EZÉRT ELÉGEDETLEN. AKI TEHETSÉGTELEN EZÉRT IRIGY... AKI NEM AKAR EGYEBET, MINT MUNKA NÉLKÜL HOZZÁJUTNI VALAMIHEZ, OSZTOZKODNI A MÁSÉN. ÉS GYILKOSSÁGOKKAL CSINÁL MAGÁNAK HELYET A VILÁGBAN."

A kalocsai vérengzésüket megelőzendően Dunapatajon 63 ártatlan embert akasztottak fel, vagy lőttek agyon a vörösök. Emberhez nem méltó munkájukat nyugtázandó a gyilkosok a zsidó vallású Kálmán József holttestét kiadták családjának, de a többi 19 áldozatot a katolikus temető szélén egy gödörbe dobálták bele és ott földelték el őket. A gyalázatos 133 napos Tanácsköztársaság bukása után dr. Várady Árpád érsek atya 1919. szeptember 7-én temettette el tisztességgel az áldozatokat. A gyásszertartáson az akkor Kalocsán állomásozó román királyi megszálló kontingens tisztikara, városunkkal való együtérzésből, Liveseanu ezredes vezetésével teljes létszámban megjelent.

Erről emlékezvén úgy gondolom, nem vagyok egyedül azon véleményemmel, hogy soha többé semmiféle formában sem kérünk a vörösökből és utódaikból!

v. Vörösváczky Csaba vitézi hadnagy Kalocsa

 

Vissza