Felavatták az első Petőfi-szobrot Horvátországban
2014.03.15

Vitéz Szenn Péter ref. lelkész kezdeményezésére Harasztiban felavatták Horvátország első Petőfi Sándor-mellszobrát.

Petőfi Sándor, a nagy magyar költő és hazafi szobra előtt tisztelgett a horvátországi magyarság március 15-én Harasztin. Egykoron ezen a napon Petőfinek sikerült, akár csak egy rövid időre is, maga köré gyűjteni országunk széthullott magyarjait. A Magyar Egyesületek Szövetsége büszkén fogadta a Harasztiban működő tagszervezetének és az ott élő magyarok kezdeményezését, hogy felállítsák Horvátországban az első Petőfi-szobrot, amely ezentúl ékesíteni fogja Árpád-kori falunkat.


- Büszkén mondom el, hogy Haraszti az első magyar lakta település Horvátországban, amelynek szabadtéri Petőfi-szobra van. Hálás köszönettel tartozunk a bécsi magyaroknak, akik felajánlották nekünk ezt a lehetőséget és összekötöttek minket egy úriemberrel, dr. Tarjanyi Józseffel, aki szerte a világban Petőfi Sándor-szobrokat vagy emléktáblákat állít. A kapcsolaton keresztül született az ötlet, és a magyarok közadományából pedig sikerült megvalósítani álmunkat, hogy felállítsuk a szobrot. A szobrot különben Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász alkotta - mondta el Bajcsi Pál, a Lacházi járás magyar kisebbségi képviselője. A szobor finanszírozásához hozzájárult még a Lacházi járás, amely segítette az alapok megépítését, valamint Eszék - Baranya megye, amely a márvány rész anyagi hátterét állta.

A szobor jobboldalán vitéz Szenn Péter, a szoborállítás kezdeményezője


A szobor mindenképp azt az üzenetet hordozza magában, hogy egy nemzethez tartozunk, egy a magyar nép, és csakis közösen, összefogva maradhatunk meg Horvátországban.
- Nagyon remélem, hogy a szobor fő szerepe az lesz a falunkban, hogy összekösse a magyarságot. Mi erre a rendezvényre meghívtuk településünk másik magyar szervezetét is. Ők elfogadták a meghívást, aminek nagyon örültünk. Azt mondom, ha valamiben nem is értjük meg egymást, de magyarságunk megmaradása érdekében feltétlenül szükség van az együttműködésre. - fűzte hozzá Bajcsi.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Juhász Sándor, a Magyar Egyesületek Szövetségének elnöke, Sipos Zsivics Tünde, Eszék-Baranya Megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnöke, Kel József, Vukovár-Szerém Megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnöke, Marijan Tomas, Lacháza elöljárója és parlamenti képviselőnk, Sója Dénes, aki többek között elmondta:
- A fiatalság, a bátorság és a forradalom, ez valahogy mind összejön a megemlékezésen. Az összmagyarság életében - mondhatnám - ez a legjelentősebb nemzeti ünnepünk. A mai nap azért is különös, mert itt Harasztiban Petőfi-mellszobrot avatunk, ami külön öröm számomra, mivel mindig is szimpatizáltam e kis faluval, a harasztiakkal. Amiben tudtam, abban mindig igyekeztem segíteni nekik. Nagyon remélem, hogy ennek a szobornak és még több más létesítménynek, amit sikerült az utolsó néhány évben teremtenünk, összekötő szerepe lesz, ami a horvátországi magyarságot illeti.
Kel József szavaival élve:
- Ez egy első lépés a két szervezet közötti közeledésben, hogy ma itt együtt ünnepelünk és szobrot avatunk. Remélem, ez az együttlét valamit jelent a horvátországi magyarságnak, hisz úgy érzem, a 48-as ifjak forradalma kihat ma itt a közösségünkre is, mert tudni kell, csakis együtt tudjuk a jövőnket megoldani, külön-külön sajnos nem.
A szoboravatást kultúrműsor kísérte végig. A gyerekek Petőfi-verseket szavaltak, Kossuth-nótákat énekeltek, felléptek a falu tánccsoportjai. Március 15-e összekötötte a nemzetet. Nemzeti ünnepünk, Petőfi üzenete szerint kellene élni mindennapjainkat, közösen éltetni magyarságtudatunkat. A megemlékezést a helyi Dózsa György MKE és Bajcsi Pál, a Lacházi Járás Magyar Kisebbségi Képviselője közösen szervezték.

 

 

 

fotó és szöveg: Horvátországi Magyar Napló

 

Vissza