Emlékplakett és emléklap avatás Székelyudvarhelyen
2014.03.01

v. Ambrus Ágnes írása

A Történelmi Vitézi Rend székely törzse március 1-jén Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-hegyi római katolikus temetőben emlékplakettet avatott Kis Ferenc 1848-as honvéd, ezredtrombitás tiszteletére, majd ezt követően részt vett vitéz báró Emődy Dániel István emléklapjának avatásán a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium kertjében. A március 1-jei rendezvények sorát a törzs vitézi bálja zárta, amelyet minden évben megszervez a székely törzs, és amelynek ez alkalommal a református kollégium étterme adott otthont. A Morfondír.ro az esemény kapcsán v. Hunyadi László főkapitányt, valamint v. Nagy Zoltánt, a székely törzs kapitányát a Történelmi Vitézi Rend célkitűzéseiről, tevékenységéről kérdezte.

Az emlékplakettet – amelyet v. Máthé Lóránt-Pál képzőművész és tanár, Udvarhelyszék székkapitánya készített – a katolikus temető bejáratától nem messze található kis síremléken helyezték el. Mellette kőbe vésett felirat tájékoztatja az érdeklődőket arról, hogy ott nyugszik Kis Ferenc, Bem tábornok ezredtrombitása, aki hősi cselekedeteket vitt véghez a csatákban. Az avatóünnepségen jelen volt Straub István, a honvéd leszármazottja is, akinek a családi dokumentumai, valamint nagyanyja és édesanyja elbeszélései alapján jutottak nemrég részletek a köztudatba a Borsodmező-Csádban született, majd Székelyudvarhelyen letelepedett trombitás életéről. Az ünnepségen ezek alapján emlékezett meg v. Kovács Jenő hősi életéről és tetteiről, majd v. Hunyadi László, a Vitézi Rend főkapitánya ésv.Lázár Elemér, Erdély országos törzskapitánya leleplezték az emléktáblát, Ft. Mátyás Károly katolikus főesperes-plébános pedig megáldotta azt. A temetői megemlékezés ünnepélyes koszorúzással ért véget.

V. Nagy Zoltán, a Történelmi Vitézi Rend székely törzsének kapitánya az esemény kapcsán elmondta, hogy a rend legfontosabb célkitűzései között szerepel azok emlékének az ápolása, akik a haza és a nemzet ügyéért harcoltak, és vitézségükkel, hősiességükkel kitűntek a csatákban. Ezért hoznak létre emlékhelyeket, ápolnak hadisírokat, kutatnak fel és állítanak méltó nyughelyet olyan hősi halottaknak, akik eddig jelöletlen sírban pihentek. Hozzátette: a Történelmi Vitézi Rend jól szervezett és hierarchikus felépítése révén nemcsak Székelyföldön, de Erdély-szerte tevékenykedik, vannak központi rendezvényeik – mint például a vitézavatás minden évben vagy emlékhelyek létrehozása –, ezeken kívül minden szék a maga területén teljesíti a feladatát.

– A székelyudvarhelyi emléktábla-avatás az emlékjelállítások hosszú sorába illeszkedik. Nagyon sok jeles katonaember született Székelyföldön, akik hadászati tudásukkal és harci tetteikkel dicsőséget szereztek szülőföldjüknek. Ezek között kell felsorolnunk v. Dálnoki Miklós Bélát, aki az 1944-ben megalakult magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke volt, v. Dálnoki Veress Lajos vezérezredest, a második magyar hadsereg parancsnokát, v. Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredest, honvédelmi minisztert, Kiss János altábornagyot. Nekik már emléket állítottunk szülőhelyükön, Dálnokon, Sepsiszentgyörgön, Parajdon és Erdőszentgyörgyön, most Bem ezredtrombitásán volt a sor, hiszen ő is kivette a részét a harcokból, megtette a kötelességét, amivel a hazájának tartozott. Ezekről a jeles katonaelődökről még beszélni sem lehetett a rendszerváltás előtt, nemhogy méltó emléket állítani nekik. Ezt az óriási hiányt igyekszik pótolni most a rendünk, és ha ezáltal – csupán csak egy generációval is – emléküket és nevüket tovább vihetjük, már megérte munkálkodni – tájékoztatott a törzskapitány.

V. Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya az erdélyi törzs által szervezett rendezvénysorozatot értékelve kijelentette, hogy ő mint legfőbb tisztségviselő igyekszik minden törzs kiemelt eseményein jelen lenni, számára nincs „mostoha törzs”. Mint mondta: rendkívül fontosnak látja a 2014-es esztendőt a Kárpát-medence életében, ahol a magyarság integráló szerepe egyre inkább megnyilvánul, mert összefogásra van szükség, miközben Kelet és Nyugat egymás ellen acsarkodik. Hozzáfűzte: a Történelmi Vitézi Rend két nagy emberi értéknek, a vitézségnek és a nemzethűségnek a szolgálatával ehhez kíván hozzájárulni, hiszen a Szent Korona szellemében kétszeresen is ezt tekinti fő feladatának.

A temetőbeli emléktábla-avatás után a résztvevők a rendi zászlók vezetésével a református kollégium kertjébe vonultak, ahol csatlakoztak hozzájuk az iskola diákjai és tanárai. Bálint Mihály iskolaigazgató beszédében a 2013 februárjában elhunyt vitéz báró Emődy Dániel tevékenységét méltatta. Elmondta: az 1972-ben alapított Pro Patria Alapítvány elnökeként a báró azon fáradozott, hogy megerősítse az anyaország határain belül és kívül élő magyarok kapcsolatát, adománygyűjtő munkát végzett, hogy ily módon segítsen a határon túli gyermekeken. Hozzátette: a székelyudvarhelyi tanítóképző sokat köszönhet báró Emődy Dánielnek, aki valóságos könyvtárat adományozott az intézménynek, hogy a könyvek a tanulók magyarságtudatát ébren tartsák, történelmi ismereteiket gyarapítsák, emellett diákok csoportjait üdültette az évek során Magyarországon. Számára nem létezett a határ, csak a magyar nemzet, úgy tartotta, hogy éljünk az anyaországban vagy máshol, egyek vagyunk – emelte ki Bálint Mihály.

V. Lázár Elemér, Erdély országos törzskapitánya személyes hangú beszédében v.báró Emődy Dániel munkásságának azt a részét méltatta, amely révén emléket állított báró Vitézvári Simonyi József (1771–1832) huszárezredesnek, régebbi megnevezéssel óbesternek. Az országos törzskapitány elmondása szerint Emődy Dániel a Pro Patria Alapítvány tevékenységi körében létrehozta a Regionális Simonyi Napokat, koszorúzásokat, megemlékezéseket tartott Magyarországon és a határon túl, köztük Erdélyben. Példaképének tekintette Simonyit, aki bebizonyította, hogy egy katona békében is sokat tehet a hazájáért, éppen ezért, amerre csak megfordult vagy csatát vívott a „legvitézebb huszár”, munkásságát emléktáblák őrzik, amelyeket – összesen 38-at – ő állíttatott, ezért is javasolta báró Emődy Dániel vitézzé avatását a Történelmi Vitézi Rend csíkszéki állománya – mondta az országos törzskapitány.

A március 1-jei rendezvénysorozatot a vitézi bál zárta, amelyen alkalomhoz illő repertoárral fellépett a Kovács László karnagy által vezetett, 165 éves Székely Dalegylet férfikórusa, táncoltak a Boróka néptánccsoport tagjai, és verset mondott P. Fincziski Andrea színművész.

forrás: morfondir.ro

Vissza