Újra akcióban a hódmezővásárhelyi sírmentők
2014. 02.26.

Az Arany temető I vh-s honvéd sírhelyek rendbehozatala I. fázis

A mai napon 3 fős kis brigádunkkal elindultunk, hogy a gaztengerrel dacolva kiszabadítsuk az I. világháborúban hősi halált halt, és az Arany temető IV. parcellájában örök nyugalomra helyezett katonák sírjait, sírhelyeit és megmaradt sírköveit. A 10x20 méteres nád, gaz, susnyó, ágas-bogas fa rengetegből felmérhető terepet, az eddigihez képest "rendet" 4 óra hossza alatt tudtunk varázsolni. Először a fák, susnyók és nád levágása történt meg, utána a ezeket elszállítottuk katonáink hantja fölül. Igyekeztünk a legnagyobb tisztaságot kialakítani, hogy ezt követően fel tudjuk mérni, vajon mi a helyzet, pontosan hol nyugosznak hőseink.

Az elhagyott temető bozótja katonasírokat rejt

A korábbi adatok szemle után levéltári adatok alapján kiderült, hogy a már megtalált sírkövek nagy valószínűséggel pontosan azon a helyen vannak, ahogy a temetői parcellabeosztás mutatja. S nagy meglepetésre a terület kitisztítása megerősítette e gondolatot, mert a korábban fellelt fejfák mellett találtunk még egy sírkő részlegesen megmaradt részeit, s a feliratok bebizonyították, hogy az első sorba temetett 3 katona sírja egymás mellett ma is ott található.

Előbukkanak a sírok romjai

Németh Gábor gyalogos épen maradt sírköve

A IV. parcella, 1. sor 1. sirja, melynek sírköve tökéletes állapotban megmaradt, Németh Gábor gyalogos sírja. Mellette romos állapotban,de láthatóan meglévő kővel kerített sír a regiszter alapján Szabó József főhadnagy sírja lehet, s mellette megtaláltuk a részlegesen megmaradt sírkő maradványait, mely Kovács Ferenc tüzér sírját jelöli.

A megtisztított terepen fellelt sírkő maradványok

A második sorban, Németh Gábor sírkövének irányában egy fél sírkő jelzi, hogy itt is nyugszik valaki, aki a regisztráció alapján Csúcs Elek gyalogos sírja lehet. Mellette, Szabó főhadnagy sírjának vonalában a már korábban fellet, darabokban lévő sírkő és a regisztráció szerint is Bán Lajos honvéd alussza örök álmát. Kovács Ferenc darabban lévő sírkövének vonalában ott áll a szintén már korábban fellelt Nagy István gyalogos sírja.

Az immár átlátható terület lehetővé tette, hogy teljes pontossággal meghatározzuk és felmérjük a megmaradt sírok helyét és ezek alapján bemérjük a még itt nyugvó katonák sírjainak helyeit, akik a második sorban lettek eltemetve. Név szerint Nagy Sándor gyalogos, Stolcz Antal tüzér, Dalmadi János szakaszvezető, Király Sándor őrvezető. Ezután a területet megjelöltük egy szalaggal, s immár látjuk, rengeteg munka vár még ránk, hogy itt méltó módon nyugodhassanak hőseink. Béke porukra, áldás nevükre!

Köszönetemet és hálámat fejezem ki a mai napi ténykedésért Kóbori Kovács Sándornak, nemzetes Kádár Ervin Sándornak.

Kovács Ferenc VRNT, Hódmezővásárhely

 

Kovács Ferenc a temetői parcellabeosztás segítségével irányítja a kutatást

A feltárt és megjelölt kutatási terület

A sírmentők (balról jobbra): Kóbori Kovács Sándor, Kovács Ferenc VRNT, Kádár Ervin Sándor VRNT

Vissza