Istentisztelet és emléktábla avatás Egerben
2013.10.13

Egerben, a Minorita templomban, 2013. október 13-án az Észak-kelet Magyarországi Törzsszék tagjai ökumenikus szertartás keretén belül, szűk körben emlékeztek meg az egri 14. gyalogezred elhunyt hős honvédeiről. Ezt követően a vitézek emléktáblát avattak a hősi halottak tiszteletére.

A Magyar Királyi Dobó István 14. Honvéd gyalogezred végső formájában, melyet 1918-ban nyert el, Eger város úgynevezett „házi ezrede” volt. Jogelődeivel együtt története több, mint 200 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A császári és királyi 60. gyalogezredet 1798. június elsején alakították meg. Először Eperjesen, majd Lőcsén állomásoztak, 1853-ban kerültek Egerbe, ezen a néven 1918-ig léteztek. A 60. gyalogezred tekinthető a Magyar Királyi Dobó István 14. honvéd gyalogezred elődalakulatának Az I. világháború és Trianon után a Nemzeti Hadseregben 1920 folyamán alakult meg az egri gyalogezred. 1920-ban avatták fel csapatzászlójukat, amelyet 1940-ig használtak.  1922-ben a magyar hadsereg hivatalosan felvette a Magyar Királyi Honvédség nevet, ekkor az ezred neve is megváltozott: 14. honvéd gyalogezred. Az ezredtörzs és az I. és III. gyalogzászlóalj állomásozott Egerben, a II. gyalogzászlóalj pedig Gyöngyösön. 1930-ban az ezred felvette Dobó István nevét, így alakult ki végleges elnevezésük: Magyar Királyi Dobó István 14. Honvéd Gyalogezred. És most újra összegyűltünk mi egriek és Magyarország több településének képviselői, hogy emlékezzünk rájuk, hogy emléket állítsunk nekik. Összegyűltünk azon a helyen, ahonnan 1942. június közepén legutolsó, legvéresebb, legnagyobb áldozattal járó hadjáratukra, a Don-kanyarba indultak honvédeink. Itt, az akkori Kossuth téren, a mai Dobó téren, a Minorita templom előtt búcsúztatta Eger népe házi ezredét. Mike ezredes így köszönt el a város lakóitól:„Ebben az ünnepélyes pillanatban az ezred minden tagja nevében ünnepélyesen ígérem, hogy dicső őseinkhez méltóan, bátran és hősiesen fogunk harcolni és Eger város falai közé győztesen, dicsőségesen fogunk visszatérni. Közös küzdelmünkhöz Isten áldását kérem. Még egyszer köszönöm az ezred iránt megnyilatkozott őszinte szeretetet. Az Isten óvja és segítse Heves vármegye és Eger város hazafias, derék, becsületes polgárait.

Róluk emlékezett meg 2013. október 13-án a Történelmi Vitézi Rend, s a hálás utódok egy ökumenikus istentisztelet keretén belül. Ezt követően pedig a 14-esek emléktábláját leplezte le v. Hunyadi László főkapitány, s Eger város polgármestere, Habis László. Az emléktábla avatásán az egy igaz Isten felszentelt papjai emlékeztek meg a hősökről. Végre 71 év mulasztását pótolták a szervezők. A megemlékezésen szép számmal jelentek meg az érdeklődők, s figyelték a neves előadókat. Eger város falai közé, a mi szívünkbe győztesen és dicsőségesen térnek ők vissza, hogy az önfeláldozás és kitartás példájával erősítsenek bennünket nemzeti fennmaradásunkért vívott harcainkban.

Harsányi Jenő VRNT
Fotó: Víg Lajos

 

 

 

Vissza