Az aradi vértanúk emléknapján hajtottak fejet a vitézek
2013.10.06

Az aradi vértanúk emléknapján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően Aradon kivégzett 13 vértanúra, illetve az ugyanezen a napon Pesten kivégzett Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeztek a vitézek.

A Történelmi Vitézi Rend központi zászlaja az aradi Szabadság-szobornál

***

Érden, a városközpontban lévő református templom kertjében gyűltek össze a város polgárai október 6-án vasárnap délelőtt. Ünnepi beszédet mondott Aradszky András országgyűlési képviselő. Az alkalomhoz illő szép műsort a Kőrösi Csoma Sándor általános iskola énekkaros diákjai adták elő. A temlomkertben álló emlékművön koszorút helyezett el T. Mészáros András polgármester és a helyi pártok, társadalmi szervezetek képviselői. A Történelmi Vitézi Rendet mintegy 30 fős csoport képviselte. A Rend koszorúját vitéz Hunyadi László főkapitán helyezte el az 1849-es emlékművön. Az ünnepség házigazdája vitéz Erdélyi-Takács István törzskapitány volt.

***

Orosházán szép napsütéses időben emlékeztek a Történelmi Emlékparkban a magyar történelem egyik leggyászosabb napjáról: október 6-áról. Ünnepi beszédet Dr. Szabó Ferenc nyugalmazott megyei múzeum és levéltár igazgató mondott, aki történelmi összefüggésekkel világította meg a kivégzésekhez vezető eseményeket. A Vörösmarty Mihály Ált. Iskola diákjai adtak ünnepi műsort, felvillantva a szabadságharc leverése utáni megtorlást, bujdosást. Végül a város vezetői, az egyházak elöljárói, a fegyveres testületek parancsnokai, a politikai pártok képviselői, az iskolák és intézmények igazgatói, a civil szervezetek tagjai és magánszemélyek helyezték el megemlékezés koszorúit az 1849-es emlékkőnél.

A Békés megyei vitézek koszorúját elhelyezték: v. Füredi Gábor székkapitány, dr. v. Domonkos István v. hdgy., v. Ujj Sándor Pál, v. Simon Árpád és lovag dr. Dobróczki László, a visegrádi Szent György Lovagrend tagja. Az ünnepséget az Orosházi Fúvószenekar zárta a Szózat dallamaival.

***

Hódmezővásárhelyen a Kossuth téren tartották a városi ünnepet, amelynek ünnepi szónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt. A Vitézi Rend koszorúját v. Nagy László v.hadnagy, Kovács Ferenc VRNT, Kádár Ervin VRNT és Benkő László VRNT helyezték el a Kossuth téri szobornál és a Hősök kertjében.

***

Nagykárolyban a mesterrészi r. k. temetőben Kovrig Artúr sírjánál koszorúzott rendi közösségünk a Magyar Ifjúsági Kezdeményezés képviselőivel. Csatlakoztak hozzánk a kaplonyi Fényi István Ált. Iskola diákjai is, Lászlóffy Csaba tanár úr vezetésével. A '48-as tábori lelkész sírjánál Romát Sándor történész-tanár idézte fel a szabadságharc és a megtorlás eseményeit. Fél hatkor a református temetőben Tóth Lajos huszárhadnagy sírjánál is leróttuk kegyeletünket. Itt ifj. Geréb Miklós mb. hdgy. az aradi börtönnel és vesztőhellyel kapcsolatos kevésbé ismert történeti adatokat olvasott fel Csohány János írásából. A koszorúk elhelyezését követően mindkét helyszínen felcsendült nemzeti imánk a résztvevő maroknyi, de lelkes gyülekezet ajkán.

Olvass tovább: http://www.nagykarolyivitezek.com/news/oktober-6-i-megemlekezes-nagykarolyban/

***

A két évtizedes hagyományt követve Margittán idén is megemlékeztek a szabadságharc vértanúiról. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött az Árpád-házi Szent Margit templomban, melyen az igét Tyepák László róm. katolikus, valamint Kovács Gyula református és Veres Efrahim baptista lelkipásztorok hirdették. Itt hangzottak el az ünnepi beszédek is. Az egyházi szertartás után rendezett sorokban, fáklyásmenetben, a baptista fúvószenekar zenéjére vonultak az emlékezők végig a főutcán a református templomkertben álló Petőfi szoborhoz, ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit, majd Kovács Gyula református lelkipásztor áldása után nemzeti imánkkal zárult az ünnepség. A TVR Margittai Székkapitánysága tagjai mindkét helyszínen díszőrséget álltak és koszorúztak. A Rend nevében koszorúzott: v. Bódis Károly mb. székkapitány és nemzetes Tatár Attila mb. hadnagy.

v. Szőke Ferenc

Olvass tovább: http://www.nagykarolyivitezek.com/news/faklyas-menettel-es-fuvoszenekarral-emlekeztek-margittan/

 

Vissza