Március 15-i megemlékezések
2013.03.15

A rendkívüli téli időjárás miatt országszerte elmaradtak a hagyományos szabadtéri megemlékezések a pesti forradalom évfordulóján. A Békés megyei vitézek azonban Orosházán a Petőfi Művelődési Központban megtartott ünnepség után a hóesésben is megkoszorúzták a rk. templom előtt álló Kossuth-szobrot.

dr. vitéz Domonkos István mb. v.hadnagy

Vitéz Füredi Gábor székkapitány, dr. vitéz Domonkos István mb. v. hdgy. és vitéz Ujj Sándor Pál
Orosházán koszorúztak

***

A Történelmi Vitézi Rend főkapitánya és főszéktartója, valamint Bács-Kiskun megye vitézi elöljárói március 16-án Kalocsán koszorúzták meg a székesegyház előtt álló Hősök szobrát.

***

A nagykárolyi alcsoport tagjai március 15-én délelőtt Irinyben vettek részt ünnepi hálaadó istentiszteleten az ottani a református templomban, majd a kora délutáni órákban a Magyar Ifjúsági Kezdeményezés képviselőivel találkoztak. Tavaly történt egy testvéri gesztus: a két szervezet együtt ment koszorúzni, és jónak láttuk, hogy így is folytassuk, nemzeti ünnepeinken közösen zarándokoljunk el azokra a helyekre, ahol az elhunyt hazafiak "sírjai domborulnak". Előbb Kovrig Artúr róm. kat. tábori lelkész sírját kerestük fel, majd a református temető honvédsírjait. Mindenikre vittünk egy-egy koszorút a TVR és a MIK részéről, és a Miatyánkkal hajtottunk fejet elődeink hősiessége előtt.

A hivatalos városi rendezvény d. u. 4 órakor kezdődött, és meglehetősen cudar időre ébredt Nagykároly. Így is eljöttek a hivatalosságok mellett az egyházak és civil szervezetek. Rendünk koszorúját a nagykárolyi alcsoport legifjabb - és minden bizonnyal, legszebb - tagja, v. Berei Csilla Blanka helyezte el a "lánglelkű" szobra elé.

Az ünnepi szónoklatok már a Károlyi grófok kastélyában hangzottak el, ahol szó szerint melegebb fogadtatás várta az ünnepelni vágyókat. Valaki felsóhajtott: "ha 1848-ban ilyen csúf idő lett volna, akkor a forradalom elmaradt volna!" Nos, nem maradt el. Felemelő érzés volt Erdei. D. István parlamenti képviselő urat hallgatni, aki rámutatott: nem fogadhatjuk el Románia új közigazgatási felosztását abban a formában, ahogyan azt a kétharmados többséggel rendelkező kormány diktálja, mivel ez véglegesen kisebbségi létbe taszítja nemzetünket az országban. A tervezett, új régiók egyikében sem maradna számottevő, azaz húsz százalék feletti a magyar lakosság. Az ünnepi köszöntők után mi is átvonultunk a kastély nagytermébe, ahol a városi kulturális igazgatóság és a Rekettyések díszelőadásában elismeréssel gyönyörködhettünk.

ifj. Geréb Miklós VRNT

A nagykárolyi vitézek és polgárok is dacoltak a márciusi hófúvással

Nagykároly magyar ifjúsága ünnepel a Károlyi-kastély lovagtermében

***

A hódmezővásárhelyi alcsoport a kíméletlen havazás ellenére is képviseltette magát a városi megemlékezésen. Délután 16 órakor a katolikus temetőbe virágot helyeztünk el Tassy Becz Ede 48-as főhadnagy sírjánál. Ezután a Susáni református gyülekezeti központban részt vettünk egy csendes áhítaton.

vitéz Nagy László v.hadnagy

***

Gödöllőn a téliidőjárás miatt a Művészetek Háza Színháztermében kezdődött a városi ünnepség március 15-én délelőtt. A Himnusz után Lukács Lilla Réka, a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium 7. osztályos tanulója szavalta el Kányádi Sándor Nyergestető című versét, majd dr. Gémesi György polgármester mondott beszédet. A több száz résztvevő ezután átvonult a városháza előtti térre, ahol a nemzeti lobogó, Gödöllő város zászlója és a székely zászló előtt tisztelgett a sokadalom. Az ünnepség a Petőfi szobornál ért véget, ahol már elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A Petőfi téren a Történelmi Vitézi Rend képvisletében vitéz Bucsy László törzskapitány lovas csapata tisztelgett, de Gödöllőn szokásos parádés lovas-szekeres felvonulás azonban a havazás miatt elmaradt.

A székely autonómiáért való kiállásuk demonstrációjaként idén a vitézek székely zászlókkal vonultak fel:
v. Bucsy László törzskapitány (jobbra) ls v. Czapp Béla v.hadnagy

Embert és állatot próbáló hófúvásban ünneplő vitézek a gödöllői Petőfi téren

Vissza