Vitézavatás a kolozsmonostori Nagyboldogasszony templomban
2012.09.29

2012. szeptember 29-én Kolozsvár adott otthont a vitézavató ünnepségnek. Az avatásra érkező rendtársak már reggel 9 órakor felsorakoztak a kolozsmonostori római katolikus templom előtt, hogy eligazítást kapjanak illetékes tisztségviselőiktől. Először a rendi zászlók lépték át a 950 éves templom küszöbét, majd helyet foglaltak az egyházi méltóságok. Őket a Rend jelképeinek számító címeres pajzs és pallos megjelenése követte. A bevonulók sorát a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, v. Hunyadi László zárta, majd a gyülekezet tisztelettel fogadta a szentélybe érkező magyar Szent Korona hiteles másolatát.

Nemzeti imánk eléneklése sokak szemébe könnyeket csalt. Így kezdődött az ünnepi szentmise. A szentáldozást követően a református és az unitárius egyházak képviselői is igei szolgálattal köszöntötték a megjelenteket. A vitézi esküt v. Kocsis László észak-erdélyi törzskapitány vezette. Ezután v. Soltész Gyula főszéktartó törzskapitány ismertette előbb a posztumusz avatottak nevét, majd sorra szólította a várományosokat és a nemzetvédelmi tagozatba felvételt nyert nemzetes urakat és úrnőket. Főkapitány urunk arra biztatta az új rendtársakat, hogy legyenek elkötelezett munkásai a nemzeti megújulásnak, vállalják a nemes megbízatást, hogy ti. a vitézeknek a kétkezi és szellemi munkában egyformán a nemzeti elit rétegét kell megformálniuk. Gratulálunk az új tagoknak, sok sikert és Isten áldását kívánjuk életükre, hogy bennük és általuk a Történelmi Vitézi Rend megújult erővel folytathassa szolgálatát.

ifj. Geréb Miklós VRNT

Vissza