Az Észak-Dunántúli Törzsszék ünnepélyes vitézi eskütétele Tarjánban
2012.07.21

A Történelmi Vitézi Rend Észak-Dunántúli Törzsszéke 2012. július 21-én a Komárom-Esztergom megyei Tarján községben tartotta meg az idei év avatandóinak ünnepélyes eskütételét.

A szertartás a pontban 10 órakor megszólaló harangszóval vette kezdetét a vitézi elöljárók és az avatandók ünnepi bevonulásával. A  menet élén érkezett a Vitézi Rend nagy zászlaja, mögötte a Komárom-Esztergom Megyei Székkapitányság zászlaja és az Észak-Dunántúli Törzskapitányság zászlaja. Őket követte vitéz Hunyadi László főkapitány, a megjelent eskütevő hölgyek és urak, végül pedig a törzsszék tagjai.

Az  ünnepséget vitéz Dinga László György székkapitány nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket. A  jelenlévők közösen elénekelték a magyar nemzeti imádságot, a Magyar Himnuszt, majd azt követően Rendünk hitvallási jeleként elmondták a Magyar Hiszekegyet.

Vitéz Dinga székkapitány igaz magyar szívvel és lélekkel köszöntötte a tarjáni Szent György r.katolikus templomban az eskütételre egybegyűlt ünneplő közösséget. Mindannyiuk nevében köszöntötte a Történelmi Vitézi Rend főkapitányát, főtisztelendő Szabó Zoltán plébános urat, akinek hálás köszönetét fejezte ki, hogy önzetlenül és szeretettel helyt adott ebben a gyönörűséges templomban a vitézi eskütételnek, és nagytiszteletű Jakab István urat, a tarjáni református gyülekezet lelkipásztorát.

Ezt követően alapító főkapitányunk, a Kormányzó egyik 1936. május 24-én tartott avató beszédében elhangzott szavait idézte: „A vitézi névvel Ti apáitoktól a példaadásnak nehéz, sokszor önmegtagadást és áldozatkészséget kívánó, de mindig dicsőséget adó kötelességét öröklitek. Legyetek méltók erre a szép örökségre, hogy majdan Ti is szeplőtelenül és a régi fényben adhassátok tovább ivadékaitoknak. Most, amikor a bomlasztó gondolatok hordozói és a romboló irányzatok szálláscsinálói csápjaikat mind gyakrabban nyújtják ki az ifjúság felé, legyetek kortársaitok körében mindenkor büszke hordozói és forrásai a nemzeti eszmének, a keresztényi erkölcsnek és a hazafias érzésnek.“

Vitéz Pitti Katalin Liszt- és Érdemes Művész-díjas operaénekesnő műsora következett, amelyben a művésznő nemcsak zenei, hanem prózai műveket is előadott.

Istenünk, tarts meg minket őseink szent hitében “ jelmondat jegyében zajlott le a közös ima. Szabó Zoltán plébános kiemelte, hogy Magyarország a Szent Korona és Mária országa, majd a következőket mondta: „ Istenünk és Hazánkat oltalmazó Boldogasszonyunk! Kérünk, tartsd meg Hazánkat, családjainkat, vitézeinket és tarts meg valamennyiünket a krisztusi hitben és szentjeink erényeiben.“

Jakab István református lelkész először Jézus Krisztus által hálát adott Mennyei Atyánknak a nagy történelmünkért és azokért az áldásokért, amelyeket a magyarságnak adott, majd arra kérte, hogy a jövőben is oltalmazzon bennünket, mutasson nekünk utat, mutasson nekünk megoldásokat, valamint áldja meg a Vitézi Rendet és mindazokat, akik Magyarország felemelkedésén dolgoznak és akik ezért áldozzák életüket. Az ökumenikus áldásokat követően a jelenlévők együttesen elmondták az imádságot Mennyei Atyánkhoz.

Vitéz Hunyadi László főkapitány ünnepi beszédében méltatta a Vitézi Rend küldetését és a vitézekre háruló feladatokat a Haza és a nemzet védelmében. Szerinte a Vitézi Rend példamutató, fedhetetlen rendtársakat követel, az igazi nemzetépítő erények megtestesítőit, akik minden időben és minden helyzetben megállják a helyüket, hogy a nemzet méltóan lehessen rájuk büszke. Mostantól ez a nemes feladat vár az eskütevő avatandó rendtársakra.

A tarjáni ünnepség legfelemelőbb pontja az ünnepélyes eskütétel volt, amely keretén belül a megjelent avatandók felsorakozva az oltár előtt – felesküdve a Szent Koronára - együttesen mondták el a Vitézi Rend Rendi Kódexében előírt vitézi esküt.

Ezt követően a főkapitány az alábbi rendtársak adott át kitüntetéseket, illetve előléptetési okiratokat:
- vitéz Dinga László György székkapitánynak az Ezüst Nemzetvédelmi Keresztet,
- Oroszné vitéz Iván Irénnek a Bronz Nemzetvédelmi Keresztet,
- nemzetes Szantner Gábornak és vitéz Lipovniczky Kázmérnak vitézi hadnagyi megbízást.

Az esemény záróaktusaként vitéz Hajdú Szabolcs tb. törzskapitány köszöntötte a megjelent 90 éves vitéz László Tibor nagytiszteletű urat és vitéz Smohay Ferenc tb. vitézi hadnagyot.

Az ünnepi eskütétel hivatalos napirendje a Szózattal és a Székely Himnusszal ért véget. Az ünnepség után vitéz Hunyadi főkapitány „ Őfelsége a Magyar Szent Korona “ címmel kivetítéssel egybekötött előadást tartott. Az ünnepély egy helyi vendéglőben megtartott bajtársi ebéddel folytatódott, ill. ért véget.

Szöveg és fotó: vitéz Práznovszky Miklós

Vissza