Vitézavatás a csíkszeredai Millennium-templomban
2012.05.05

Immár hagyománnyá vált, hogy a Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Törzse a Makovecz Imre által tervezett csíkszeredai milleniumi templomban tartja tavaszi vitézavató ünnepségét. 2012. május 5-én, szombaton de. fél 11 órakor már ott sorakoztak a vitézi székek zászlói a cinteremben, hogy díszes bevonulásukkal kezdetét vegye az ünnepi szentmise. A koronaőrök méltósággal helyezték el az oltár előtt a magyar Szent Korona hiteles másolatát

Az egyházi szertartást követően v. Lázár Elemér erdélyi országos törzskapitány kért engélyt a Rend főkapitányától az avatási ceremónia megtartására, míg a rendi pajzsot v. Kocsis László észak-erdélyi törzskapitány kongatta meg  a rendi előírásnak megfelelően. Elsőként azok előtt tisztelgett a rendi közösség és a gyülekezet, akik ama nemes harcot megharcolták, s immár az égi hazából szemlélik az utódok reménységét: a posztumusz avatottak előtt. Nevük felolvasásakor a jelen lévők hangos "jelen" kiáltással felelnek a communio sanctorum szellemében.

A vitézi esküt v. Nagy Zoltán ifjú székkapitány vezette, majd v. Hunyadi László főkapitány az avatópallossal vitézzé avatta a Szent Korona előtti zsámolyon térdre ereszkedő várományosokat és a nemzetvédelmi tagozat új képviselőit.

Végezetül sorra szólították a munkásságukért kitüntetett rendtársakat, akiknek a főkapitány személyesen tűzte mellére a TVR Nemzetvédelmi Keresztjét, de rajtuk kívül elismerő oklevelet vettek át a magas kort megért bajtársak is.

Az avatást követően csoportos-, és családi fényképek készültek a templom előtt, ill. a Korona társaságában. Innét az ünneplő sokaság a Sapientia EMTE étkezdéjébe vonult a szokásos díszebéd elköltésére.

ifj. Geréb Miklós VRNT (fotó: v. Tolnai Eta)

Vissza