Hadisírgondozás Hódmezővásárhelyen
2011.12.20

A Történelmi Vitézi Rend hódmezővásárhelyi alcsoportja 3 éve fáradozik azon, hogy a város elfeledett katonasírjait, hősi emlékműveit rendbehozza. 2009-ben a héjahalmi emlékművet tisztítottuk meg, környékét a gaztól kitakarítottuk és olyan állapotba hoztuk, hogy olvashatóak legyenek a nevek.

2010-ben és 2011-ben a Katolikus, a Dilinka és a Kincses temetőkben megkerestük azokat az I. és II. világháborús katonasírokat, amelyek valamilyen okból nem voltak gondozva, letakarítottuk azokat, a neveket festékkel kiemeltük. E sírok felkutatásában a temetőgondnokok nagy segítségünkre voltak.

A munkát a jövőben is folytatjuk. Vásárhelyen és környékén 27 db I. világháborús emlékmű van, ami a következő évekre is bőven ad feladatot, mindamellett, hogy a már kész emlékműveket és sírokat továbbra is karban kell tartani.

vitéz Nagy László mb. vitézi hadnagy

 

A Vitézi Szék köszöni a vásárhelyi vitézek önzetlen és nemes fáradozását, mivel Rendünk egyik kiemelten fontos feladatának tekinti a pusztuló hadisírok, háborús emlékművek, hősi temetési helyek védelmét és karbantartását. Számos eredményt tudunk felmutatni e téren, többek között Budapesten, Mattsee-ben, Kecskeméten, Máriabesnyőn, Győrben, Nagyszekeresen, Isaszegen, Székelycsókán. A hazát önfeláldozóan szolgáló elődeinkkel szembeni elemi kötelességünknek érezzük, hogy megkülönböztetett kegyeletünk jeléül emléküket megőrizzük az utókor számára. Rendtársaink elé példaként állítjuk ezeket a munkákat, és állományunk minden tagjának figyelmébe ajánljuk a lakóhelyük közelében található sírok, emlékművek felkutatását, megjelölését, figyelemmel kísérését, szükség esetén gondozását, halottak ill. hősök napján pedig a kegyelet virágainak elhelyezését Rendünk nevében.

vitéz Soltész Gyula főszéktartó törzskapitány