Vitézavatás Erdélyben 2007. május 5-én
2007.05.05.

Nagy egyházi pompával és léleképítő méltósággal Csíksomlyón tartottak vitézavatást a Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzsszékei. A csíksomlyói kegytemplom önmagában is csodálatos ékességét a vitézzé avatás jelképei, a magyar Szent Korona másolata, a történelmi zászlók, a koronaőrök színpompás viselete, a magyaros díszöltözetek megjelenése feledhetetlen élménnyé tette az egyházi szertartás több száz főt számláló sokasága számára. Az egyházi és világi vitézi beszédek, imák és szónoklatok fő témája a magyar nemzet lelki egységének megteremtése és megőrzése volt, a vitézi eskü fő mondata: ,,Magyarságomat soha meg nem tagadom!"

Az idei csíksomlyói vitézavatással elsősorban a jelölteknek az 1956-os forradalmi eseményekben való részvételét, az emiatt elszenvedett megtorlásokat és börtönbüntetéseket jutalmazták. A vitézzé avatásra a magyarországi és erdélyi, főleg székelyföldi részvevők mellé felsorakoztak azok is, akiknek a diktatúra éveiben elszenvedett zaklatások és az állandó hatósági megfigyelés elől menekülve kellett elhagyniuk családjukat.

Vissza