Megújult az isaszegi Képesfa
2011.07.02.

A katonai és egyházi hagyományőrzés kiemelkedő példájaként újult meg a szinte teljesen elpusztult isaszegi " Képesfa" emlékhely. A felújítást nemzetes Hanák Ede VRNT rendtársunk (képünkön) határozta el, vállalva a költségeknek és az építkezésnek is beillő munkák kivitelezésének oroszlánrészét.

A Képesfa megújult Szűz Mária képe az ikonfestő, nemzetes Szmolicza József VRNT rendtársunk alkotása. Kettejük és segítőik remek munkáját dicséri ez az egyedülálló, rendkívül látványos és méreteit tekintve is kiemelkedő emlékhely, melyet vitéz Gulyka József esperes prépost szentelt fel és amely a szó szoros értelemben kőbe vésve kötődik Rendünkhöz a vitézi címerrel és a Történelmi Vitézi Rend felirattal. Isten áldását kérve köszönjük meg az alkotók áldozatos munkáját. Hanák nemzetes úrnak és családjának pedig az emlékhely felavatása utáni nagyvonalú vendéglátást is.

 

A Képesfa története

Az 1848-1849-es magyar szabadságharc legfényesebb győztes csatája volt az 1849. április 6-án Isaszegen lezajlott ütközet. Ezen a napon a honvédsereg hatalmas győzelmet aratott az osztrák császári haderővel szemben.

Éjjel, miután a csatazaj már elcsendesedett, gyalogsági zászlóaljával ezen a helyen pihent meg Kalmár Károly isaszegi honvédkapitány. A kimerült sereg hamar elszenderedett, csak a kapitány maradt ébren őrködni, hogy társai nyugodtan pihenhessenek. Leült erre a dombocskára, de egy idő múlva a fáradtságtól ő sem bírt tovább ébren maradni és elaludt.

Nemsokára felriadt álmából az egyre erősödő csörtető zajra, ami Kerepes község felől érkezett. Egy osztrák seregrész kísérelt meg támadást ellenük, de a vitéz még időben észrevette a fenyegető veszélyt, a társait felébresztette, és rohamot vezényelt. A váratlan fogadtatásra az osztrákok nem számítottak, és amilyen hirtelen jöttek, olyan gyorsan el is iszkoltak.

A szájhagyomány szerint a honvédkapitánynak Szűz Mária jelent meg álmában, és figyelmeztette őt a leselkedő veszedelemre. Az isaszegi lakosok, hogy a történet emlékét megőrizzék, az esemény helyszínén egy hársfát ültettek és a fára egy Mária-képet helyeztek el. Így lett a fa neve Képesfa. Hosszú-hosszú éveken át a Képesfa a búcsújárók pihenőhelye és imádkozó helye volt, de egy vihar következtében – sajnos - a fa elpusztult.

2011-ben a többszöri újratelepítések után a Történelmi Vitézi Rend összefogva a Csatangoló Tánccsoporttal, az Isaszegi Önkormányzattal valamint jószándékú isaszegi polgárokkal a történelmi eseményhez valóban méltó emlékhelyet alakított itt ki. Felavatásakor ünnepi beszédet mondott Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány és Bajusz Árpád ref. lelkész.