A trianoni békediktátumra emlékeztek a vitézek a Nemzeti Összetartozás Napján
2011.06.04.

Érden a Kutyavári úti országzászlónál tartották a városi ünnepet 2011. június 4-én este 6 órakor, ahol T. Mészáros András polgármester és Aradszki László országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, majd Stencinger Norbert történelemtanár mutatta az ezeréves Magyarország szétdarabolásának be történelmi hátterét. A Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulónak műsorát követően a Történelmi Vitézi Rend képviseletében vitéz Erdélyi-Takács István törzskapitány, vitéz Soltész Gyula törzskapitány, vitéz Virág István és Rátz Csaba VRNT helyezték el a megemlékezés koszorúját. Másnap délelőtt a Kálvin téri trianoni emlékművet koszorúzták meg a vitézek. A koszorú szalagjának felirata ez volt: „Nem, nem, soha!”

- - -

Szegeden a Rendezvényház melletti Trianon kopjafánál koszorúztak a Csongrád Megyei Közgyűlés meghívására a Történelmi Vitézi Rend szegedi csoportjának tagjai: vitéz Bokor András tb. székkapitány és vitéz Gimesi István mb. székkapitány.

- - -

2011. június 3-án a Vasasi Szent Borbála Egyesület meghívására a Dél-Dunántúli Törzsszék Baranya megyei Alcsoport tagjai Pécs-Vasason vettek részt a trianoni megemlékezésen. A római katolikus templomban katonai díszjelre zászlók bevonulásával kezdetét vette a megemlékezés. Harangzúgás majd a Himnusz után Ruzsicsics Ferenc, a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket. Ökumenikus megemlékezés következett a római katolikus, az evangélikus egyházak, valamint vitéz Szalay Lajos nőr. alezredes református tábori lelkész részéről. Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és dr. Páva Zsolt pécsi polgármester mondtak megemlékező beszédet. Szavalatok, szóló és kórusénekek, zeneszámok emelték a műsor színvonalát. Végezetül a város és egyéb társadalmi szervek mellett a T.V.R. részéről vitéz Bocz Árpád és vitéz Decleva Ferenc mb. vitézi hadnagy helyezték el a megemlékezés koszorúját. Az ünnepség lebonyolításában a Nemzetőrség segitett. A térzenét a Vasasi Bányász Zenekar szolgáltatta. A Szózat és a Székely himnusz eléneklésével zárult a rangos megemlékezés. Ezt követően a Vasasi Szent Borbála Egyesület közösségi házában szerény állófogadásra került sor.

- - -

Dunaharasztin a Hősök terén a székely közösség felajánlásából állított kopjafát, valamint a felújított I. világháborús emlékművet avatták fel és emlékeztek meg a szégyenletes trianoni diktátumról. A városban az első trianoni megemlékezésre került sor, melyen igen nagy létszámmal vett részt a település apraja-nagyja. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött a Szent Cecília kórus jóvoltából. A kopjafa leleplezése előtt Karl József alpolgármester és a helyi székely közösség vezetője mondott beszédet, ezek után került sor a kopjafa bemutatására. A rézfúvósok és a kórus műsorát követően átadásra került a felújított, turulos, I. világháborús hősök emlékműve. Koszorút helyezett el vitéz Szilasi- Horváth Csaba székkapitány és vitéz Czófalvi Csia Attila.

- - -

Dabason, a 2010. évben felavatott Trianoni nagykeresztnél emlékeztek a város polgárai. A vitézek egy 4 fős csoporttal vettek részt a rendezvényen. A műsor és megemlékező beszédek után vitéz Szilasi- Horváth Csaba székkapitány és Gyimesi András VRNT koszorúztak a Történelmi Vitézi Rend képviseletében.

- - -

A hagyományokhoz híven Dunavarsány közönsége is megemlékezett a gyalázatos trianoni döntésről, az emlékparkban felállított harangláb tövében. A műsorban szereplő nyugdíjas énekkarban vitéz Szűcs Gyula is szerepelt és helyezett el megemlékezésül virágot.

- - -

2011. június 04-én, a Hosszúhetényi önkormányzat meghívására a Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzsszék állománya részt vett a trianoni gyalázatos békedekrétum 91. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésen. Rendtársaink a vitézek zászlajával vonultak fel és adtak díszőrséget a megemlékezés ideje alatt a Trianon-keresztnél. A harangzúgással kezdődő megemlékezésen a Himnusz után vitéz Szárazajtai János mb. székkapitány felkérésére a jelenlevők közösen mondták el a vitézi hitvallást, a Magyar Hiszekgyet. A megnyitó beszédet Bencsikné Takács Márta alpolgármester asszony mondta. Az ünnepi megemlékezés meghívott díszvendége vitéz Dékány Ágoston úr, a Történelmi Vitézi Rend országos törzskapitánya volt. Beszédében megemlékezett a békeszerződés előzményeiről az akkori történelmi eseményekről, az igazságtalanul ránk kényszerített döntésről és a gyalázatos döntések következményeiről. Aracs Bianka és Bárdos Sándor versmondók előadásában verseket, majd a Hosszúhetényi Asszonykórustól Defrikné karnagy asszony vezetésével katonadalokat hallgathattunk. Ezt követően Gilbert Balázs, a pécsi Nagy Lajos gimnázium tanulója az alkalomhoz illő két dalt adott elő saját gitárkísérettel. A megemlékezés koszorúzással folytatódott. Koszorút helyezett el az emlékműnél a Hosszúhetényi Önkormányzat, a Történelmi Vitézi Rend, a Pécs-Baranyai 56-os Szövetség, a Vasasi Szent Borbála Egyesület, valamint az ünnepségen résztvevő személyek. A megemlékezés a Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklésével fejeződött be. Köszönetet mondunk a Hosszúhetényi Önkormányzat Vezetőségének a méltó megemlékezés lebonyolításáért és a szervezésében részt vett vitéz Bocz Árpád vitézi alhadnagynak, valamint vitéz Pető Sándornak, a Pécs-Baranyai ’56-os Szövetség elnökének.

Vissza