Vitézavatás a csíkszeredai Millenniumi-templomban
2011.05.08.

A vitéz Darvas-Kozma József címzetes esperes és a 93 esztendős Orbán László pápai prelátus által celebrált szentmisét követően elsőként azokat avatták, akik már nincsenek az élők sorában. A névsort vitéz Kocsis László törzskapitány olvasta fel.

„… magyarságomat soha meg nem tagadtam…” – mondták az avatandók az eskü szavait vitéz Nagy Zoltán vitézi hadnagy után. Az avatandókat a székkapitányok vezették a zsámolyhoz, ahol a főkapitány elvégezte az avatási szertartást a magyar Szent Korona hű mása és a koronaőrök oltalma mellett. Tizenhét taggal bővült a Székely Törzsszék, hét taggal az Észak-Erdélyi Törzsszék. Az ünnepség a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.

A szekelyhon.ro írása nyomán

Vissza