Országzászló avatás Pázmándon
2010.08.20.

A Fejér megyei Pázmándon 2010 augusztus hó 20-án - Szent István ünnepén - került felavatásra és megszentelésre a falu  "ORSZÁGZÁSZLAJA" az új parkban, melynek létrejötte a pázmándi polgárok adakozásának eredménye. 9 órakorkor szentmisével kezdődött az ünnepség, majd díszmenetben vonult a tömeg az avatás színhelyére az Országzászló elé, az élen haladt tíz történelmi zászló, majd a Történelmi Vitézi Rend Fejér megyei díszegysége, s Pázmánd falu zászlaja.Őket követte a polgármester, a meghívott vendégek, az egyházközség vezetői és az ünneplő polgárság. A számos zászló az emlékmű térségében félkörben helyezkedett el, igen látványos alakzatban. A Himnusz, és a katolikus és a protestáns lelkészek áldása alatt a zászlók tisztelegtek, majd a polgármesterés vitéz Hajdú Szabolcs vitézi törzskapitány ünnepi beszéde hagzott el, s  a helyi Krónikás együttes műsora. Bejelentésre került, hogy a téren áthaladó sétány Onestyák László sétány nevet kapja, a falu 1956-os mártírjának emlékére. A jelenlevő idős hozzátartozóit a polgármester külön köszöntötte, majd a koszorúzás következett. Végezetül a Székely himnusz eléneklését követően a Polgármester meghívására az ünneplők a falu kultúrházába vonultak, s egy kiemelkedő vendéglátásban részesültek.

vitéz Mordényi Endre nyá. szds.

 

Vissza