Országzászló áll Kecskemét belvárosában
2010.06.04.

Kecskemét Közgyűlése 2010. február 4-i ülésén döntött az Országzászló felállításáról a szomorú következményű trianoni diktátum aláírásának 90. évfordulója alkalmából. 2010. június 4. délelőttjén pedig, több száz ünnepelve emlékező jelenlétében került felavatásra a Lestár téren. Az oszlopon a Szózat első két sora olvasható, Balanyi Károly tűzzománcba foglalt, két angyal által tartott címerével, és felette az országzászlóval.

Azért állítottuk, hogy el tudjuk ide jönni emlékezni, családunkkal, gyermekeinkkel; hogy méltósággal tudjuk átadni azokat a gondolatokat, melyeket nagyon sokszor meghamisítottak, és amelyeket sokáig szégyellni kellett. 2010. június 4. után immáron büszkék lehetünk történelmünkre, összetartozásunkra. - mondta többek között ünnepi avatóbeszédében Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Szőcs Géza író, költő, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Békés József történész, tanár. Az emlékművet megáldotta, illetve felszentelte Farkas László érseki helynök, Varga Nándor református lelkész, Sárkány Tibor, a kecskeméti evangélikus egyházközség nyugalmazott esperese, valamint Feczák László görög-katolikus lelkész. Az avatáson közreműködött a Kodály Iskola Aurin Leánykara, valamint Fazakas Géza, a Katona József Színház művésze.

A Történelmi Vitézi Rend ünnepi díszegységében részt vettek: v. Tiszavölgyi istván,v. Lestár Péter, v. Mohaupt Judit alh., v. Lestár Csaba, Tiszavölgyi Ádám, v. András Etelka, v. Homoky László, v. Bánhidy Andrea dr., Pintér Ferenc VRNT, v. Bánó Eszter Szajkiné és Szabó Zoltán VRNT , akik pénzbeli adományukkal is hozzájárultak az országzászló költségeihez. A díszegységet vitéz Molnár Piroska székkapitány vezette.


A Kecskeméti lapok cikke nyomán