Hõsök napi megmlékezések
2010.05.30.

A Hősök napját május utolsó vasárnapján tartják. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza: „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni.” Az ünnepet a kommunista diktatúra eltörölte, majd a rendszerváltozást követően került ismét vissza a köztudatba. Idén is számos magyarországi és kárpát-medencei településen megemlékeztek hőseinkről a Történelmi Vitézi Rend alcsoportjai.

A Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzsszék Baranya megyei alcsoportja a Hõsök napja alkalmából a pécsi központi temetõ elsõ világháborús emlékművénél tartott ünnepi megemlékezést. A Himnusz elhangzása után Major Katalin, Bálintné VRNT mb. vitézi hadnagy üdvözölte a megjelenteket, majd egy alkalomhoz kötõdõ szavalat következett Bárdos Sándor részérõl. Az ünnepi megemlékezõ beszédet vitéz Decleva Ferenc törzsszéki mb. vitézi hadnagy mondta. Vitéz Szalay Lajos nõr. õrnagy református tábori lelkész imát és áldást mondott hõseink nyugalmáért. Koszorút helyezett el a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület, a Magyar Nemzetõrség és a Történelmi Vitézi Rend. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével az Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus. A nemzetõrök korhű katonaruhában álltak õrséget. Vitéz Nyárfás Csaba törzsszéki vitézi hadnagy örömmel tartotta a Dél-Dunántúli törzsszék új zászlaját. A megemlékezés a Szózattal fejezõdött be.

 

---

A dunaharaszti vitézek a Szent Imre Kápolnában tartották Hõsök napi megemlékezésüket és ökumenikus istentiszteletüket. A Történelmi Vitézi Rend a Dunaharaszti Polgári Körrel közösen megrendezett megemlékezésen hat fõs egységgel vett részt. Vitéz Szilasi- Horváth Csaba székkapitány köszöntõjében utalt rá, hogy a jövõt és a nemzet felemelkedését hõseink tettei és az ebbõl merített erõ és tanulság építheti. A köszöntõ után Gáll Sándor a Dunaharaszti Polgári Kör elnöke mondott beszédet. Ezután művészek elõadása és lelkészek igehirdetése következett. Az áhítat végén közösen megkoszorúzták a Hõsök keresztjét.

---

Kecskeméten 2010. május 27-én a Szentháromság temető hősi parcellájában a Történelmi Vitézi Rend kecskeméti csoportjának tagjai, a Nemzetőr Szövetség , a Katona József Gimnázium, a Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola, a Ward Mária (Angolkisasszonyok) Gimnáziuma, a Vörösmarty Ált. Iskola tanulóinak közreműködésével, megemlékezést és koszorúzást tartottak a Hősök napja alkalmából. A tanulók ének és zeneszámokkal, versekkel és fúvós számokkal tették felemelővé a megemlékezést,amelyet vitéz Molnár Piroska dr. Juharosné székkapitány vezetett le. Emlékbeszédet mondott Molnár János a Nemzetőr Egyesületek Orsz. Szövetsége hagyományőrző szekciójának parancsnoka.