Rendi találkozó a Gyimesekben - Tisztelgés vitéz Lakatos Géza emléke előtt
2009.08.27-28.

Vitéz Deáky András székkapitány kezdeményezésére immár tizedik éve emlékeznek meg Gyimesbükkön, a történelmi Magyarország határán az 1944. augusztus-szeptemberi honvédő harcokról, amikor a magyar határvadász egységek három hétig dacoltak az óriási szovjet túlerővel. A harcok egyik helyszínén, a Bilibók-tetőn immár harmadik éve, hogy a Történelmi Vitézi Rend is megemlékezik. A magyarországi és az erdélyi törzsszékek idén 125 fővel képviselték a Rendet a megemlékezés-sorozaton.

Az 1197 m. magasságú Bilibókon Salamon József gyimesbükki plébános és Málnási Demeter káplán tartottak ökumenikus istentiszteletet. Vitéz Orbán Ferenc veterán m.kir. határvadász - aki 1944-ben egyike volt azoknak a katonáknak, akik a magyar történelem dicsőséges pillanatait írták - is velük imádkozott az itt elesett bajtársaiért. Ő faragta ki a zarándokhellyé vált hegytető emlékkövét.

Felszentelésre került a vitéz Deáky András segítségével állíttatott kopjafa is, melyet Orbán Imre, vitéz Orbán Ferenc fia faragott. A díszőrséget a magyarországi és erdélyi vitézek együttesen állták.

A Bilibók-tetői zarándoklat újra lelki egységbe forrasztott sok-sok embert, akik ott találkoztak, vagy az utazáson vettek részt, vagy az utazás során ismerkedhettek meg. Hős honvédeink történelmi tettei erőt adnak magyarságunknak, s példaként állnak előttünk.

 

Augusztus 28.-án került sor Csíkszentsimon községben vitéz lófő csíkszentsimoni Lakatos Géza m.kir. vezérezredes , miniszterelnök (életrajz itt ) emléktáblájának felszentelésére a vitéz Darvas Kozma József székkapitány által celebrált hajnali szentmisét követően. Az emléktáblát a az erdélyi vitézek készíttették; vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Lázár Elemér Erdély országos törzskapitánya leplezte le.

 

Vissza